Palentinio kaimo gyventojai šventė bendruomenės namų įkurtuves

Palentinio kaimo bendruomenė vadovaujama bendruomenės pirmininko Kazio Rakicko įvykdė projektą  „Palentinio kaimo bendruomenės patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“.  Projekto tikslas ir uždaviniai įvykdyti. Per projekto vykdymo laikotarpį suremontuotos patalpos, sustiprinta materialinė bazė.  Sukurtomis paslaugomis naudosis apie 200 gyventojų. Bendruomenės patalpos taps kaimo traukos centru. Gyventojai turės galimybę burtis, kurti ir bendradarbiauti. Kaimo bendruomenė ateityje organizuos įvairius teminius renginius, švietėjiškus ir kultūrinius renginius.