Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 3

  Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono 2014–2020 metų kaimo plėtros strategija“ priemones:

1. „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2);

2. „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-3);

3. „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1);

4. „Vietos kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4).

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. balandžio 10 d. 8.00 val. iki 2018 m. gegužės 10 d. 17.00 val.

     Daugiau informacijos apie kvietimo Nr. 3 skelbimą rasite paspaudę šią nuorodą: https://drive.google.com/drive/folders/1zEIpw68SPZGLUKyg1PhlJHgLaSGJ1SNn

     Kontaktai: el. p. silalesvvg@gmail.com,  mob. tel. 8 662 22818, 8 662 42265.