Pasirašyta Vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono 2014-2020 metų kaimo plėtros strategija” sutartis

  2016 m. rugpjūčio 18 d. Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašė paramos sutartį Nr. 42VS-KT-15-1-06651 dėl „Bendruomenių inicijuotos viensektorės kaimo vietovių vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „LEADER” finansavimo.

    Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės strategija „Šilalės rajono 2014-2020 metų kaimo plėtros strategija” įvertinta 100 balų, kuriai įgyvendinti skirta 2 246 885,00 Eur.