Požerės kaimo bendruomenė įgyvendino projektą ,,Bendruomenės namai– tavo ir mano namai‘‘

  Požerės kaimo  bendruomenė dalyvavo  Žemės ūkio ministerijos paskelbtame  Nacionalinė      parama kaimo bendruomenių veiklai teikiamai pagal 2018 metų nacionalinės paramos  kaimo bendruomenių veiklai projekte.

       Projekto tikslas- Požerės kaimo bendruomenės materialinės techninės bazės stiprinimas vietos gyventojų poreikių  tenkinimui.

Paramos lėšomis  buvo nupirkta du kondicionieriai, elektrinė viryklė, kavos-arbatos perkulatorius.

Gauta parama turi ne tik materialinę išraišką, tai yra ir turtas, kuris suartina, sutelkia bendruomenės žmones būti kartu, pajusti vienas kito šilumą, artumą. Kievienas projektas mus jungia, buria, nes mes kartu spendžame savo kaimo problemas. Kiekvienas projektas  suburia įvairaus amžiaus, išsilavinimo, socialinės atskirties žmones, norinčius būti kartu.