Pradėtas Balsių kaimo bendruomenės viešosios erdvės sutvarkymo projektas

Balsių kaimo bendruomenė „Paneruotis“ įgyvendina vietos projektą „Balsių kaimo viešosios erdvės sutvarkymas” pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės 2007 – 2013 metų plėtros strategiją, finansuotą Lietuvos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšomis.

Vietos projektu siekiama sutvarkyta viešoji erdvė Balsių kaimo gyventojų bendruomeniškumui ugdyti, padidinant Balsių kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą. Įgyvendinus vietos projektą, bus sutvarkyta viešoji erdvė Balsių kaime, įrengiant poilsio aikštelę.

Balsių kaimo bendruomenės pirmininkas

Arvydas Petkus