Prašome pateikti projektinių idėjų

Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė (Šilalės VVG) įgyvendina projektą „Šilalės rajono 2023-2027 m. kaimo plėtros strategijos parengiamoji parama”, kurio tikslas yra paruošti naują 2023-2027 m. vietos plėtros strategiją.

Vienos iš pagrindinių vietos plėtros strategijų dalių bus rajono socialinė-ekonominė, gyventojų, organizacijų poreikių analizė, kuri bus neatskiriama vietos plėtros strategijos tikslų, veiklos ir finansinio plano dalis. Siekdama išsiaiškinti esamą rajono socialinę-ekonominę situaciją bei gyventojų ir organizacijų poreikius, Šilalės VVG surengė tris susirinkimus ir parengė klausimyną projektinėms idėjoms pateikti, kurio duomenys būtų labai naudingi rengiant 2023-2027 metų vietos plėtros strategiją, apibrėžiant jos tikslus, numatant veiklos ir finansinius planus.

Prašome užpildyti žemiau pateiktą klausimyną ir atsiųsti el. paštu silalesvvg@gmail.com.

Klausimynas