PRITARIMAI 2014 -2020 METŲ VPS

ŠILALĖS VVG PRIĖMĖ ŠILALĖS VVG TERITORIJOJE VEIKIANČIŲ BENDRUOMENIŲ PRITARIMUS DĖL 2014- 2020 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO

2013-11-25

SU ŠILALĖS RAJONO  KAIMO BENDRUOMENIŲ KOORDINACINIU CENTRU

Pritarimas dėl 2014-2020 metų plėtros  strategijos rengimo ir įgyvendinimo, asociacija sutinka dalyvauti Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės 20014-2020 metų plėtros strategijos rengime ir įgyvendinime. Pritarė: Stanislava Majuvienė, Indrė Jankauskaitė, Dalia Kutniauskienė, Teresė Jankauskienė, Elena Augilienė, Danutė Mažulienė, Vytautas Jankauskas, Asta Gestautienė.

2013-11-25

SU PAJŪRIO MIESTELIO BENDRUOMENE

Pritarimas dėl 2014-2020 metų plėtros  strategijos rengimo ir įgyvendinimo, asociacija sutinka dalyvauti Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės 20014-2020 metų plėtros strategijos rengime ir įgyvendinime. Pritarė: Soneta Būdvytienė, Virgilijus Martinkus, Valiūkas Makaras, Birutė Kuizinaitė, Laima Tubutienė, Olga Barauskienė, Genė Zakarienė, Edita Dermontaitė, Roberta Pocienė, Irena Tverijonienė, Regina Rimkutė, Viktorija Dragūnienė, alius Juškevičius, Juozas Žymančius, Rasita Damulienė, Aivaras Sėrapinas, Asta Sėrapinė,  Domininkas Martinkus, Tadas Žemeckis, Liudas Drukteinis, Martynas Šeputis, Jurgita Rupšienė, Vaclovas Rupšys, Alfonsas Pocius, Stasė Sėrapinienė, Daiva Čėsnienė, Algirdas Čėsna.

2013-11-27

SU BIJOTŲ KAIMO BENDRUOMENE

Pritarimas dėl 2014-2020 metų plėtros  strategijos rengimo ir įgyvendinimo, asociacija sutinka dalyvauti Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės 20014-2020 metų plėtros strategijos rengime ir įgyvendinime. Pritarė: Reda Petkuvienė, Steponas Jasaitis, Dalia Adomavičienė ir Kristina Mizgirienė.

2013-11-29

SU GIRDIŠKĖS KAIMO BENDRUOMENE

Pritarimas dėl 2014-2020 metų plėtros  strategijos rengimo ir įgyvendinimo, asociacija sutinka dalyvauti Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės 20014-2020 metų plėtros strategijos rengime ir įgyvendinime. Pritarė:  Vitas Jaškauskas, Petronelė Bambalienė, Juzefa Urbonienė, Nijolė Valskienė, Linas Buikys, Zigmas Urbikas, Ramunė Kutniauskienė, Stefa Norvilienė, Stanislava Zubrickienė, Marijona Rinkienė, Genovaitė Jotvutienė, Jonas Vaičikauskas, Arintas Rudys, Nijolė Rimšienė, Danutė Zobelienė, Regina Buivydienė, Aldona Bukienė, Stasė Kurtautienė, Zosė Jurgaitienė, Stasė Jocienė, Elvyra Buikienė, Antanas Rimkus, Vladas Kurtautas.

2013-11-29

SU KALTINĖNŲ MIESTELIO  BENDRUOMENE

Pritarimas dėl 2014-2020 metų plėtros  strategijos rengimo ir įgyvendinimo, asociacija sutinka dalyvauti Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės 20014-2020 metų plėtros strategijos rengime ir įgyvendinime. Pritarė:  Asta Bataitytė, Nijolė Klapatauskienė, Genovaitė Ežerskienė, Albina Bataitienė, Violeta Lileikienė, Regina Kolongienė, Joana Šimkuvienė, Natalija Kasnauskienė, genė Baškienė, Marytė Ežerskienė, Inga Tūtosaitienė, Nora Jakštienė, Jurgita Eitutienė, Irena Gračauskienė, Stasė Ruzgienė, Rūta Česnienė, neringa Česnienė,Rimantas Pakalnis, Irena Pundinienė.

2013-12-03

SU GINEIKIŲ KAIMO BENDRUOMENE

Pritarimas dėl 2014-2020 metų plėtros  strategijos rengimo ir įgyvendinimo, asociacija sutinka dalyvauti Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės 20014-2020 metų plėtros strategijos rengime ir įgyvendinime. Pritarė:  Kristina Vitkienė, Laima Milašienė, Violeta Skirgailienė, Danutė Mikutienė, Onutė Pocienė, Virginija Košinskienė, Artūras Milašius, Alvyra Vitartienė, Zosė Grubliauskienė, Jonas Milašius, Adelė Vitkienė, Aldona Ramanauskienė.

2013-12-03

SU IŽDONŲ KAIMO BENDRUOMENE

Pritarimas dėl 2014-2020 metų plėtros  strategijos rengimo ir įgyvendinimo, asociacija sutinka dalyvauti Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės 20014-2020 metų plėtros strategijos rengime ir įgyvendinime. Pritarė:  Neringa Eitutienė, Regina Mickuvienė, Alma Sakalauskienė, Beta Vitkienė, Audronė Vitkutė, Dalė Gumuliauskienė, Jurgita Eitutienė, Nijolė Vilkienė, Kristina Kelpšienė, Andrius Eitutis.

2013-12-03

SU PALENTINIO KAIMO BENDRUOMENE

Pritarimas dėl 2014-2020 metų plėtros  strategijos rengimo ir įgyvendinimo, asociacija sutinka dalyvauti Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės 20014-2020 metų plėtros strategijos rengime ir įgyvendinime. Pritarė:  Kazys Rakickas, Dalia Laurinavičienė, Elena Galkontienė, Vaida Norgailienė, Ričardas Juškevičius, Česlovas Ambrozaitis, Vaidas Surkus, Regina Vitkuvienė, Edita Barutauskienė, Rasa Kairienė, Virginija Ambrozaitienė, Jovita Rakickienė, Neringa Zybartienė, Deividas Zybartas, Jūratė Simenaitė, Paulius Lukauskis, Algirdas Laurinavičius, Petras Juozapavičius, Zigmas Vitkus, Sandra Šimkuvienė, Loreta Juškevičienė.

2013-12-03

SU POŽERĖS KAIMO BENDRUOMENE

Pritarimas dėl 2014-2020 metų plėtros  strategijos rengimo ir įgyvendinimo, asociacija sutinka dalyvauti Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės 20014-2020 metų plėtros strategijos rengime ir įgyvendinime. Pritarė: Dalia Petrošienė, Janina Lukošienė, Alfonsas Urbonas, Edita Spudienė, Zofija Ežerskienė, Vita Šliogerienė, Rimas Kazlauskas, Ona Butkuvienė, Stefa Mikalauskienė, Albinas Ežerskis, Alvydas Butkus, Danguolė Šimkuvienė, Antanas Mikalauskas, Anicetas Petrošius, Daiva Urbonienė, Andrius Spudys, Alfonsas Ežerskis, Alfonsas Šliogeris.

2013-12-03

SU DROBŪKŠČIŲ KAIMO BENDRUOMENE

Pritarimas dėl 2014-2020 metų plėtros  strategijos rengimo ir įgyvendinimo, asociacija sutinka dalyvauti Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės 20014-2020 metų plėtros strategijos rengime ir įgyvendinime. Pritarė: Danutė Audinytė, Antanas Palekas, Ingrida Zobelienė, Arūnas Zobėla, Regina Palekienė, Vilma Raudonienė, Birutė Beržinienė, Gražina Feitauskienė, Raimundas Feitauskas, Regina Audinytė.

2013-12-05

SU KAIMŲ BENDRUOMENE „AUKŠTUPIS“

Pritarimas dėl 2014-2020 metų plėtros  strategijos rengimo ir įgyvendinimo, asociacija sutinka dalyvauti Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės 20014-2020 metų plėtros strategijos rengime ir įgyvendinime. Pritarė: Juzefa Bucienė, Ieva Petrauskienė, Stasys Šniaukšta, Stanislovas Neimantas, Adolfina Neimantienė, Stasė Bucienė, Aldona Vindžigalskienė, Rasa Dirmantienė, Zigmas Dirmantas, Monika Dirmantienė, Algirdas Dirmantas, Rugilė Dirmantienė , Raimundas Dirmantas.

2013-12-05

SU ŽVINGIŲ KAIMO BENDRUOMENE

Pritarimas dėl 2014-2020 metų plėtros  strategijos rengimo ir įgyvendinimo, asociacija sutinka dalyvauti Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės 20014-2020 metų plėtros strategijos rengime ir įgyvendinime. Pritarė: Sonata Žemeckienė, Romalda Bagdonienė, Nijolė Gečienė, Eglė Bagdonienė, Irena Žymančienė, Rima Šeputytė, Gitana Bagdonienė, Jovita Girskienė, Antanas Žymančius, Kazimiera Bagdonienė, Dalia Mockienė, Vytautas Mockus.

2013-12-05

SU JOMANTŲ KAIMO BENDRUOMENE

Pritarimas dėl 2014-2020 metų plėtros  strategijos rengimo ir įgyvendinimo, asociacija sutinka dalyvauti Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės 20014-2020 metų plėtros strategijos rengime ir įgyvendinime. Pritarė: Sigita Olendrienė, Nijolė Stanišauskienė, Jūratė Kasnauskienė, Dalia Žitkevičiūtė, Birutė Norkaitienė, Genutė Lokomskienė, Irena Juškienė, Kristina Vigelienė, Biruta Mockuvienė, Virginijus Olendra, Virginija Ciparienė, Jonas Pukelis, Stasys Bernotas S, Būdvytis, Viktorija Juodienė, Juozas Norvilas, Juozas Lekutis.

2013-12-06

SU JUODAINIŲ KAIMO BENDRUOMENE

Pritarimas dėl 2014-2020 metų plėtros  strategijos rengimo ir įgyvendinimo, asociacija sutinka dalyvauti Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės 20014-2020 metų plėtros strategijos rengime ir įgyvendinime. Pritarė: Arūnas Jakas, Virginija Jakienė, Vida Duonelienė, Vida Liaugaudienė, Rimantas Liaugaudas,  Dalia Budginienė, Arvydas Budginas, Stasė Jonušauskienė, Valerija Budginienė, Regina Stirbienė, Vytautas Budginas, Asta Stankienė, Sigitas Milkintas, Živilė Milkintienė, Aldona Šniaukštienė, Jurgitas Šniaukštaitis.

2013-12-06

SU ASOCIACIJA „PAJŪRALIO BENDRUOMENĖS CENTRAS“

Pritarimas dėl 2014-2020 metų plėtros  strategijos rengimo ir įgyvendinimo, asociacija sutinka dalyvauti Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės 20014-2020 metų plėtros strategijos rengime ir įgyvendinime. Pritarė: Irena Jucienė, Jonas Baublys, Romas Žvirblis, Laima Žvirblienė, Janina Pocienė, Ligita Mickienė, Rita Bružienė, Gražina Rimkuvienė, Alma Ašmontienė, Zita Arlauskienė, Jovita Patlabienė, Stasė Pudžiamienė, Steponas Šiaulys, Stefanija Jankauskienė, Irena Freitakienė, Angelė Jurgutienė, Valdas Urniežius, Kristina Mišeikienė, Vytautas Jucius.

2013-12-06

SU VINGININKŲ KAIMO BENDRUOMENE

Pritarimas dėl 2014-2020 metų plėtros  strategijos rengimo ir įgyvendinimo, asociacija sutinka dalyvauti Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės 20014-2020 metų plėtros strategijos rengime ir įgyvendinime. Pritarė: Kęstutis Trapas, Dainius Jankauskas, Danguolė Noreikienė, Irma Aušrienė, Reda Gumuliauskienė, Birutė Trapienė, Rasa Žygaitienė, Vytautas Žygaitis, Linas Gumuliauskas, Stasys Tomkus.

2013-12-10

SU KAIMŲ BENDRUOMENE „SAULIETEKIS“

Pritarimas dėl 2014-2020 metų plėtros  strategijos rengimo ir įgyvendinimo, asociacija sutinka dalyvauti Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės 20014-2020 metų plėtros strategijos rengime ir įgyvendinime. Pritarė: Asta Norbutienė, Rita Kiškūnienė, Danutė Meškauskienė, Zita Ričkienė, Albina Meižienė, Diana Kundrotienė, Stanislava Vaitiekienė, Stasė Kromelienė, Juzefa Kutniauskienė, Danguolė Šerpetauskienė, Birutė Žadeikienė, Juzefa Lekavičienė, Olga Jankauskienė, Virginija Galinskienė, Romualdas Galinskas, Valerija Kvietkienė, Valerijus Kvietkus, Jūratė Petkienė, Stasė Juozaitienė, Zosė Šerpytienė, Vidas Vitkus.

2013-12-11

SU DIDKIEMIO KAIMO BENDRUOMENE

Pritarimas dėl 2014-2020 metų plėtros  strategijos rengimo ir įgyvendinimo, asociacija sutinka dalyvauti Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės 20014-2020 metų plėtros strategijos rengime ir įgyvendinime. Pritarė: Renata Dargužienė, Danutė Venckuvienė, Snieguolė Šidlauskienė, Vida Jakštienė, Asta Mažeikienė, Aldona Venckienė, Angelė Dargužienė, Justinas Dargužas, Vida Rutkuvienė, Arūnas Venckus, Tomas Venckus, Vaida Venckienė Egidijus Dargužas, Gintautas Dargužas, Albinas Jankauskas, Petras Venckus, Stasys Mažeika, Daiva Liekienė, Romas Liekis, Ona Kasnauskienė.

2013-12-11

SU BIRŽŲ LAUKO KAIMO BENDRUOMENE

Pritarimas dėl 2014-2020 metų plėtros  strategijos rengimo ir įgyvendinimo, asociacija sutinka dalyvauti Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės 20014-2020 metų plėtros strategijos rengime ir įgyvendinime. Pritarė: Virginija Gedvilienė, Edmas Jocys, Vaclovas Jonauskas, Alfonsas Letukas, Raimondas Kazlauskas, Ramutė Šerpytienė, Rita Jankauskienė, Vanda Pintverienė, Sima Letukienė, Reda Overlingienė, Rima Jankauskienė, Virginijus Gedvilas, Mantas Tenikaitis, Romas Tenikaitis, Aldona Krencienė, Edita Gedvilė, Dana Tenikaitienė, Tadas Gedvilas, Vaida Gedvilienė.

2013-12-11

SU VYTOGALOS KAIMO BENDRUOMENE

Pritarimas dėl 2014-2020 metų plėtros  strategijos rengimo ir įgyvendinimo, asociacija sutinka dalyvauti Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės 20014-2020 metų plėtros strategijos rengime ir įgyvendinime. Pritarė: Romualdas Tamošaitis, Birutė Tamošaitienė, Regina Poškienė, Violeta Žymantienė, Sonata Juškaitienė, Lina Gudeliūnienė, Rimas Gudeliūnas, Danutė Tamošaitienė.

2013-12-11

SU UPYNOS MIESTELIO BENDRUOMENE

Pritarimas dėl 2014-2020 metų plėtros  strategijos rengimo ir įgyvendinimo, asociacija sutinka dalyvauti Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės 20014-2020 metų plėtros strategijos rengime ir įgyvendinime. Pritarė: Skaistė Gedeikienė, Luara Pundinienė, Stefa Kažukauskienė, Odeta Noreikė, Rimantas Užumeckas, Regina Petraitė, Renata Gužauskienė, Dalia Jurgaitienė, Aldona Mozerienė, Arvydas Gedeikis, Jadvyga Vilimienė, Danutė Vindžigalskienė, Rasa Kareivienė, Laima Beištienė, Rasa Kapučinskienė, Regina Maraulienė, A. Valteris, Aušra Valterienė, Giedrė Žukauskytė, Jovita Aušbikavičiūtė, Audronė Gudauskienė, Justinas Aušbikavičius, Vytautas Bambalas.

2013-12-12

SU VISDŽIAUGŲ KAIMO BENDRUOMENE

Pritarimas dėl 2014-2020 metų plėtros  strategijos rengimo ir įgyvendinimo, asociacija sutinka dalyvauti Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės 20014-2020 metų plėtros strategijos rengime ir įgyvendinime. Pritarė: Laima Dulkienė, Teresė Jakienė, Tomas Rupšys, Arūnas Dulkys, Vidas Ivanauskas, Loreta Dulkytė, Linas Šveikauskas, Jurgita Ašmontienė, Agnė Pociutė, Gediminas Kruša, Egidijus Pocius, Ovidijus Vaitiekus, Arūnas Ramanauskas, Aurelija Vaitiekutė, Gitana Pudžemytė, Ligita Kuisienė, Asta Striaukaitė.

2013-12-12

SU BALSIŲ KAIMO BENDRUOMENE „PANERUOTIS“

Pritarimas dėl 2014-2020 metų plėtros  strategijos rengimo ir įgyvendinimo, asociacija sutinka dalyvauti Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės 20014-2020 metų plėtros strategijos rengime ir įgyvendinime. Pritarė: Arvydas Petkus, Kęstutis Budreckas, Vytautas Brazauskis, Arūnas Jakštas, Zigmas Pilypas, Vytautas Vaišvila, Nijolė Smirininkienė, Regina Pudžemienė, Aloyzas Pudžemis, Gintautas Gumuliauskas, Vaidas Rupšys, Vaclovas Gudlenkis, Andželina Aušrienė,  Almantas Aušra, Lina Kerpienė, Birutė Gudlenkienė, Jolita Gudlenkytė, Zigmas Aušra.

2013-12-13

SU LAUKUVOS MIESTELIO BENDRUOMENE

Pritarimas dėl 2014-2020 metų plėtros  strategijos rengimo ir įgyvendinimo, asociacija sutinka dalyvauti Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės 20014-2020 metų plėtros strategijos rengime ir įgyvendinime. Pritarė: Juozas Raudonius, Rimantas Rimkus, Martynas Bučnius, Marius Bugdinas, Justina Petrokaitė, Kristina Grikšaitė, Audronė Evčenkienė, Danutė Norbutienė, Birutė Laurinavičienė, Aurelija Bitinienė, Zita Siautilienė, Jolanta Bučnienė, Marius Bagdonas, Dailė Stirbytė, Vaida Mikutytė, Eglė Kasputytė, Mindaugas Urbikas.

2013-12-13

SU ŽADEIKIŲ KAIMO BENDRUOMENE

Pritarimas dėl 2014-2020 metų plėtros  strategijos rengimo ir įgyvendinimo, asociacija sutinka dalyvauti Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės 20014-2020 metų plėtros strategijos rengime ir įgyvendinime. Pritarė: Gražina Valiuvienė, Antanas Dambrauskas, Stanislava Rabižienė, Alvydas Matutis, Biruta Šetikienė, Zita Marozienė, Albina Lekavičienė, Stanislava R.,Dalė Beržinienė, Juzė Augienė, Stanislovas Beržinis, Dalia Jakienė, Sigita Beržinienė, Virginija Matutienė, Petras Venckus, Zuzana Vainorienė, Raimonda Narmontienė.

2014-07-09

SU TŪBINIŲ KAIMO BENDRUOMENE

Pritarimas dėl 2014-2020 metų plėtros  strategijos rengimo ir įgyvendinimo, asociacija sutinka dalyvauti Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės 20014-2020 metų plėtros strategijos rengime ir įgyvendinime. Pritarė: Jolanta Mikalauskienė, Aurimas Lukoševičius, Arūnas Zibartas, Kęstutis Mikalauskas, Zita Katauskienė, Adelė Dargužienė, Genė Mikalauskienė, Vladas Montrimas, Antanas Bernotas, Salomėja Bernotienė, Marijona Knyzelienė, Daiva Zibartienė, Dainius Mikalauskas, Linas Remeikis, Albinas Lukošius, Juozas Lukošius, Jurgita Lukošienė, Rasa Lukošienė, Zigmas Lukošius, K. Dauskurtienė, Juozas Dargužis, Antanas Dajokas, Andželika Gečienė, Viktorija Dargužytė, Augustinas Dargužis, Regina Dargužienė, Lukošienė Zofija, Dangira Lukošienė.