Projektinio pasiūlymo forma

       Projektinio pasiūlymo forma

                                                           __________________________________

                                                        (dokumento sudarytojo pavadinimas)

Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupei

2014 -2020  METŲ ŠILALĖS PARTNERYSTĖS VVG STRATEGIJOS VEIKSMŲ PLANUI FORMUOTI PROJEKTINIS PASIŪLYMAS

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                     _________________________

                                                                       (data)

  1. I.     Duomenys apie asmenį, įmonę, bendruomenę, asmenį

       II. Projektinių pasiūlymų duomenų pateikimas

PROJEKTO PAVADINIMAS   TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS(trumpai, 3–5 sakiniais, aprašoma projekto esmė ir projekto poreikis)PROJEKTE NUMATYTA VYKDYTI VEIKLA(nurodoma konkreti veiksmų veikla)PRAŠOMA PARAMOS SUMASIEKTINI REZULTATAIPROJEKTO PAGRĮSTUMAS PRIORITETAI(trumpai,  aprašoma kam teikiamas prioritetas, pvz. jaunimui, vienišiems žmonėms, darbo vietų sukūrimui, soc. paslaugų teikimui, ekonomikos stiprinimui ir panašiai)
           

_____________________________________                                                  ______________________                           ________________________________

(Projektinio pasiūlymo teikėjo ar jo įgalioto atstovo                                                    (parašas)                                                    (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)