Projekto „Siekime žinių – tikslų įgyvendinimui“ baigiamoji konferencija

Balandžio 18 d. Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupėje vyko projekto „Siekime žinių – tikslų įgyvendinimui“ baigiamoji konferencija. Projekto aptarimą pradėjo Šilalės r. partnerystės VVG pirmininkė Teresė Jankauskienė. Pirmiausia ji padėkojo visiems mokymuose dalyvavusiems bendruomenių pirmininkams, nariams, VVG valdybos nariams, kurie nepaisant savų rūpesčių ir darbų dalyvavo mokymuose ir sėmėsi žinių. Šios žinios pasitarnaus ateityje rengiant ir vykdant projektus.

Pranešime buvo akcentuota, kad projekto vykdymo laikotarpiu buvo pravesta 70 mokymų potencialiems vietos projektų vykdytojams  ir 44 mokymai vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims.

Paminėtos bendruomenės, kurios aktyviausiai įsijungė į mokymus: Palentinio kaimo bendruomenė, Iždonų kaimo bendruomenė, Laukuvos miestelio bendruomenė, Vingininkų kaimo bendruomenė, Bilionių kaimo bendruomenė, Pajūrio miestelio bendruomenė

Suvedus rezultatus išaiškėjo, kad  aktyviausi mokymų klausytojai: Jurgita Eitutienė – 41, Renata Dargužienė – 35,Vida Zolotariova – 24, Stanislava Majuvienė – 24, Dalia Žitkevičiutė – 19, Gražina Valiuvienė – 19, Danutė Norbutienė – 17, Kęstutis Trapas – 16, Dalia Petrošienė – 15, Leonida Paalksnienė – 13, Virginija Gedvilienė – 12, Audronė Jonušauskienė – 12, Laima Tubutienė – 12. Aktyviausiems klausytojams įteikti padėkos raštai.

Laukuvos miestelio bendruomenės pirmininkė Danutė Norbutienė pabrėžė, kad mokymai kiekvienam jų dalyviui suteikė galimybę tobulėti. Pasak jos, paraiškų rašymo mokymai, seminarai labai padėjo rengiant projektus. Vilija Pocevičienė akcentavo, kad kaimo bendruomenių nariams sunku suvokti kai kuriuos terminus ir reikalavimus, o mokymuose jie gavo konkrečių atsakymų į praktiškus klausimus. Bilionių kaimo bendruomenės narė Virginija Geštautienė akcentavo mokymų naudą projektų įgyvendinimui, kai tuo tarpu Biržų Lauko kaimo bendruomenės pirmininkė Virginija Gedvilienė apibendrino mokymų naudą konkrečiai sau ir savo bendruomenės nariams. Kaltinėnų miestelio bendruomenės narė Jurgita Eitutienė sakė, kad tik šių mokymų dėka ji parengė ir įgyvendino projektus. Pajūrio miestelio bendruomenės narė Laima Tubutienė pasidžiaugė seminarų nauda, o įgytos žinios padės rašant ir vykdant projektus. Ji linkėjo visiems kūrybinės ugnelės,  naujų kūrybinių minčių, stengtis išnaudoti unikalią Šilalės rajono gamtą.

Konferencija baigėsi, pirmininkė Teresė Jankauskienė apžvelgė numatomus veiklos planus. Ji paragino  bendruomenes ateityje kurti savo strategijas – tokias, kokių reikia konkrečiai bendruomenei.