2014 M. VASARIO 12 D.

SUSITIKIMAS BIJOTŲ SENIŪNIJOJE

Susitikimas vyko Bijotų seniūnijos patalpose

Dalyvavo bendruomenės atstovai: Virginija Adomavičienė, Kristina Vizgirienė, Sigitas Zubrickas, Girdiškės bendruomenės pirmininkas Vitas Jaškauskas, Lina Judytė, Bijotų seniūnas Steponas Jasaitis ir Bijotų kaimo bendruomenės pirmininkė Rasa Gailienė.

Pirmininkė Teresė Jankauskienė informavo, kad šiandienos tikslas išsiaiškinti bendruomenių poreikius 2014-2020 m. laikotarpiui.  Buvo paprašyta susitikimo dalyvių išsakyti esamas problemas bei idėjas ateinančiam 2014-2020 m. laikotarpiui. VVG pirmininkė supažindino dalyvius su 2014-2020 metų kaimo plėtros programos prioritetais (ekonomikos stiprinimas kaimo vietovėse, užimtumo didinimas, inovatyvumas, naujų mažų įmonių kūrimas ir plėtra bei darbo vietų kūrimas ir pan.). Pažymėtina, kad didelis dėmesys bus skiriamas partnerystės stiprinimui tarp skirtingų kaimo plėtros dalyvių, skatinamas jaunimo įtraukimas į vietos plėtros procesus. Bijotų kaimo bendruomenės atstovai planuoja įsirengti bendruomenės namus, bendradarbiauti su Baublių muziejumi ir vykdyti bendrą veiklą. Susitikimo dalyviams buvo atsakyta į rūpimus klausimus, visi dalyviai buvo paskatinti teikti projektinius pasiūlymus su verslų kaimuose idėjomis 2014-2020 m. laikotarpiui.

2014 M. VASARIO 17 D.

SUSITIKIMAS SU KALTINĖNŲ SENIŪNIJOJE

Susitikimas vyko Kaltinėnų bendruomenės patalpose

Dalyvavo: Kaltinėnų  bendruomenės pirmininkė Asta Bataitytė, Gineikių kaimo bendruomenės pirmininkė Kristina Vitkienė, Iždonų kaimo bendruomenės pirmininkė Neringa Eitutienė, Audrius Kelpša, Kristina Gajauskienė, Ilona Bagdonienė, Rasa Ivinskienė, Artūras Milašius, Jolanta Petraitienė, Andrius Eitutis.

Pirmininkė Teresė Jankauskienė informavo, kad šiandienos tikslas išsiaiškinti bendruomenių poreikius 2014-2020 m. laikotarpiui.  Buvo paprašyta susitikimo dalyvių išsakyti esamas problemas bei idėjas ateinančiam 2014-2020 m. laikotarpiui. VVG pirmininkė supažindino dalyvius su 2014-2020 metų kaimo plėtros programos prioritetais (ekonomikos stiprinimas kaimo vietovėse, užimtumo didinimas, inovatyvumas, naujų mažų įmonių kūrimas ir plėtra bei darbo vietų kūrimas ir pan.). Pažymėtina, kad didelis dėmesys bus skiriamas partnerystės stiprinimui tarp skirtingų kaimo plėtros dalyvių, skatinamas jaunimo įtraukimas į vietos plėtros procesus.  Kaltinėnų bendruomenės pirmininkė Asta Bataitytė domėjosi, ar per ateinantį laikotarpį bus skiriama lėšų erdvių tvarkymui. Iždonų kaimo bendruomenės nariai domėjosi, ar bus galima rašyti projektus dėl Pagonybės švenčių. Susitikimo dalyviams buvo atsakyta į rūpimus klausimus, visi dalyviai buvo paskatinti teikti projektinius pasiūlymus su verslų kaimuose idėjomis 2014-2020 m. laikotarpiui.

2014 M. VASARIO 19 D.  

SUSITIKIMAS KVĖDARNOS SENIŪNIJOJE

Susitikimas vyko Kvėdarnos seniūnijos patalpose.

Dalyvavo: Dalyvavo: Kaimų bendruomenės „Saulietekis“ pirmininkė Asta Norbutienė,  valdybos narys Vidas Vitkus, Kvėdarnos gimnazijos direktorius Stasys Norbutas, Kvėdarnos bendruomenės centro atstovė Aldutė Rimkinė, Rimas Vasiliauskas, Rimantas Rimgaila, Vladas Urniežius, Steponas Šauklys, Jurgis Skarulskis, Remigijus Nasvytis, Pajūralio pagrindinės mokyklos direktorė Dalia Baliutavičienė, Pajūralio bendruomenės pirmininkė Irena Jucienė, Kvėdarnos seniūnas aivaras Dobilas ir UAB „Kvėdarsta“ vadovas Arūnas Pocius.

Pirmininkė Teresė Jankauskienė informavo, kad šiandienos tikslas išsiaiškinti bendruomenių poreikius 2014-2020 m. laikotarpiui.  Buvo paprašyta susitikimo dalyvių išsakyti esamas problemas bei idėjas ateinančiam 2014-2020 m. laikotarpiui. VVG pirmininkė supažindino dalyvius su 2014-2020 metų kaimo plėtros programos prioritetais (ekonomikos stiprinimas kaimo vietovėse, užimtumo didinimas, inovatyvumas, naujų mažų įmonių kūrimas ir plėtra bei darbo vietų kūrimas ir pan.). Pažymėtina, kad didelis dėmesys bus skiriamas partnerystės stiprinimui tarp skirtingų kaimo plėtros dalyvių, skatinamas jaunimo įtraukimas į vietos plėtros procesus.  Dalyviai domėjosi   viešųjų erdvių sutvarkymo galimybėmis ir  darbo vietų įkūrimo sąlygomis. Susitikimo dalyviams buvo atsakyta į rūpimus klausimus, visi dalyviai buvo paskatinti teikti projektinius pasiūlymus su verslų kaimuose idėjomis 2014-2020 m. laikotarpiui.

2014 M. VASARIO 19 D.  

SUSITIKIMAS TRAKSĖDŽIO SENIŪNIJOJE

Susitikimas vyko Pajūralio pradinės mokyklos patalpose.

Dalyvavo: Drobūkščių kaimo bendruomenės pirmininkė Danutė Audinytė, Traksėdžio seniūnė Regina Audinytė, Antanas Palekas, Kaimų bendruomenės „Aukštupis“ pirmininkė Aldona Vindžigalskienė, Ona Vaitkuvienė, Jonas Grikšas.

Pirmininkė Teresė Jankauskienė informavo, kad šiandienos tikslas išsiaiškinti bendruomenių poreikius 2014-2020 m. laikotarpiui.  Buvo paprašyta susitikimo dalyvių išsakyti esamas problemas bei idėjas ateinančiam 2014-2020 m. laikotarpiui. VVG pirmininkė supažindino dalyvius su 2014-2020 metų kaimo plėtros programos prioritetais (ekonomikos stiprinimas kaimo vietovėse, užimtumo didinimas, inovatyvumas, naujų mažų įmonių kūrimas ir plėtra bei darbo vietų kūrimas ir pan.). Pažymėtina, kad didelis dėmesys bus skiriamas partnerystės stiprinimui tarp skirtingų kaimo plėtros dalyvių, skatinamas jaunimo įtraukimas į vietos plėtros procesus.  Traksėdžio seniūnijos atstovai domėjosi treniruoklių įsigijimu, kurių pageidauja vyresnio amžiaus žmonės. Susitikimo dalyviams buvo atsakyta į rūpimus klausimus, visi dalyviai buvo paskatinti teikti projektinius pasiūlymus su verslų kaimuose idėjomis 2014-2020 m. laikotarpiui.

2014 M. VASARIO 19 D.  

SUSITIKIMAS LAUKUVOS SENIŪNIJOJE

Susitikimas vyko Laukuvos seniūnijos patalpose.

Dalyvavo: Požerės kaimo bendruomenės pirmininkė Dalia Petrošienė, Šiauduvos kaimo bendruomenės pirmininkė Sigita Laurinavičienė, Laukuvos bendruomenės pirmininkė Danutė Norbutienė, Laukuvos seniūnas Virgilijus Ačas, Audronė Evčenkienė, Virginija Petkienė, Rimantas Rimkus, Juozas Raudonius, Aurelija Bitinienė, Virginija Mikutavičienė, Robertas Mikutis.

Pirmininkė Teresė Jankauskienė informavo, kad šiandienos tikslas išsiaiškinti bendruomenių poreikius 2014-2020 m. laikotarpiui.  Buvo paprašyta susitikimo dalyvių išsakyti esamas problemas bei idėjas ateinančiam 2014-2020 m. laikotarpiui. VVG pirmininkė supažindino dalyvius su 2014-2020 metų kaimo plėtros programos prioritetais (ekonomikos stiprinimas kaimo vietovėse, užimtumo didinimas, inovatyvumas, naujų mažų įmonių kūrimas ir plėtra bei darbo vietų kūrimas ir pan.). Pažymėtina, kad didelis dėmesys bus skiriamas partnerystės stiprinimui tarp skirtingų kaimo plėtros dalyvių, skatinamas jaunimo įtraukimas į vietos plėtros procesus. Susitikimo dalyviams buvo atsakyta į rūpimus klausimus, visi dalyviai buvo paskatinti teikti projektinius pasiūlymus su verslų kaimuose idėjomis 2014-2020 m. laikotarpiui.

 2014 M. VASARIO 19 D.

SUSITIKIMAS BILIONIŲ SENIŪNIJOJE

Susitikimas vyko Bilionių kaimo bendruomenės patalpose.

Dalyvavo: Bilionių kaimo bendruomenės pirmininkė Leonida Paalksnienė, Bilionių seniūnė Loreta Daukantienė, Laima Dacienė, Nijolė Mikutienė, Raimonda Macienė, Rūta Ramanauskienė, Mindaugas Kančauskas.

Pirmininkė Teresė Jankauskienė informavo, kad šiandienos tikslas išsiaiškinti bendruomenių poreikius 2014-2020 m. laikotarpiui.  Buvo paprašyta susitikimo dalyvių išsakyti esamas problemas bei idėjas ateinančiam 2014-2020 m. laikotarpiui. VVG pirmininkė supažindino dalyvius su 2014-2020 metų kaimo plėtros programos prioritetais (ekonomikos stiprinimas kaimo vietovėse, užimtumo didinimas, inovatyvumas, naujų mažų įmonių kūrimas ir plėtra bei darbo vietų kūrimas ir pan.). Pažymėtina, kad didelis dėmesys bus skiriamas partnerystės stiprinimui tarp skirtingų kaimo plėtros dalyvių, skatinamas jaunimo įtraukimas į vietos plėtros procesus.  Bendruomenių atstovai domėjosi projekto rašymo sąlygomis. Ateityje planuoja dalyvauti projektinėje veikloje ir įkurti klojimo teatrą ir vasaros kiną lauke. Susitikimo dalyviams buvo atsakyta į rūpimus klausimus, visi dalyviai buvo paskatinti teikti projektinius pasiūlymus su verslų kaimuose idėjomis 2014-2020 m. laikotarpiui.

2014 M. VASARIO 19 D.  

SUSITIKIMAS PAJŪRIO SENIŪNIJOJE

Susitikimas vyko Pajūrio seniūnijos patalpose.

Dalyvavo: Jomantų kaimo bendruomenės pirmininkė Sigita Olendrienė, Visdžiaugų kaimo bendruomenės pirmininkė Laima Dulkienė, Evaldas Misius, Roberta Pocienė, Edita Dermontaitė, Valentinas Kiminius,  Jovita Girskienė, Arūnas Dulkys, Aldona Jankauskienė, Virginija Jakienė, Monika Kinderienė.

Pirmininkė Teresė Jankauskienė informavo, kad šiandienos tikslas išsiaiškinti bendruomenių poreikius 2014-2020 m. laikotarpiui.  Buvo paprašyta susitikimo dalyvių išsakyti esamas problemas bei idėjas ateinančiam 2014-2020 m. laikotarpiui. VVG pirmininkė supažindino dalyvius su 2014-2020 metų kaimo plėtros programos prioritetais (ekonomikos stiprinimas kaimo vietovėse, užimtumo didinimas, inovatyvumas, naujų mažų įmonių kūrimas ir plėtra bei darbo vietų kūrimas ir pan.). Pažymėtina, kad didelis dėmesys bus skiriamas partnerystės stiprinimui tarp skirtingų kaimo plėtros dalyvių, skatinamas jaunimo įtraukimas į vietos plėtros procesus.  Bendruomenės narė Edita Dermontaitė domėjosi apie darbo vietų įkūrimą. Bendruomenės pirmininkė Laima Dulkienė ateityje planuoja bendruomenės jaunimui  įgyti  sportinio inventoriaus. Pajūrio bendruomenė ateityje planuoja rengti daugiafunkcinį sporto centrą su edukacinėmis miestelio programomis. Susitikimo dalyviams buvo atsakyta į rūpimus klausimus, visi dalyviai buvo paskatinti teikti projektinius pasiūlymus su verslų kaimuose idėjomis 2014-2020 m. laikotarpiui.

  2014 M. VASARIO 21 D.

SUSITIKIMAS DIDKIEMIO SENIŪNIJOJE

Susitikimas vyko Didkiemio seniūnijos patalpose.

Dalyvavo: Didkiemio bendruomenės pirmininkė Renata Dragužienė, Didkiemio seniūnė Vilma Kasnauskienė, Romualdas Dirškus, Birutė Skurdelienė, Vida Jakštienė, Asta Mažeikienė, Admas Jakas, Alfonsas Dargužas, Onutė Kasnauskienė, Angelė Dargužienė, Aldona Venckienė, Gintaras Kasnauskas, Stasys Mažeika.

Pirmininkė Teresė Jankauskienė informavo, kad šiandienos tikslas išsiaiškinti bendruomenių poreikius 2014-2020 m. laikotarpiui.  Buvo paprašyta susitikimo dalyvių išsakyti esamas problemas bei idėjas ateinančiam 2014-2020 m. laikotarpiui. VVG pirmininkė supažindino dalyvius su 2014-2020 metų kaimo plėtros programos prioritetais (ekonomikos stiprinimas kaimo vietovėse, užimtumo didinimas, inovatyvumas, naujų mažų įmonių kūrimas ir plėtra bei darbo vietų kūrimas ir pan.). Pažymėtina, kad didelis dėmesys bus skiriamas partnerystės stiprinimui tarp skirtingų kaimo plėtros dalyvių, skatinamas jaunimo įtraukimas į vietos plėtros procesus. Didkiemio kaimo bendruomenė numato tvarkyti poilsio vietą prie Jūros upės ir įsigyti katamaraną. Susitikimo dalyviams buvo atsakyta į rūpimus klausimus, visi dalyviai buvo paskatinti teikti projektinius pasiūlymus su verslų kaimuose idėjomis 2014-2020 m. laikotarpiui.

2014 M. VASARIO 21 D.  

SUSITIKIMAS UPYNOS SENIŪNIJOJE

Susitikimas vyko Upynos miestelio bendruomenės patalpose.

Dalyvavo: Upynos miestelio bendruomenės pirmininkė Skaistė Gedeikienė, Obelyno bendruomenės pirmininkė Kristina Ruškienė, Vytogalos kaimo bendruomenės pirmininkė Lina Gudeliūnienė, Upynos seniūnė Stefa Kažukauskienė, Stefanija Radzevičienė, Nijolė Legačinskienė, Regina Poškienė, Inga Buikienė, Laura Pundinienė, Kęstutis Petrauskas.

Pirmininkė Teresė Jankauskienė informavo, kad šiandienos tikslas išsiaiškinti bendruomenių poreikius 2014-2020 m. laikotarpiui.  Buvo paprašyta susitikimo dalyvių išsakyti esamas problemas bei idėjas ateinančiam 2014-2020 m. laikotarpiui. VVG pirmininkė supažindino dalyvius su 2014-2020 metų kaimo plėtros programos prioritetais (ekonomikos stiprinimas kaimo vietovėse, užimtumo didinimas, inovatyvumas, naujų mažų įmonių kūrimas ir plėtra bei darbo vietų kūrimas ir pan.). Pažymėtina, kad didelis dėmesys bus skiriamas partnerystės stiprinimui tarp skirtingų kaimo plėtros dalyvių, skatinamas jaunimo įtraukimas į vietos plėtros procesus. Upynos  bendruomenės pirmininkė Skaistė Gedeikienė domėjosi verslo kūrimo sąlygomis, nes planuoja įrengti lentpjūvę. Obelyno bendruomenės svajonė įveisti obelų sodą ir atgaivinti obelų žydėjimo šventę. Susitikimo dalyviams buvo atsakyta į rūpimus klausimus, visi dalyviai buvo paskatinti teikti projektinius pasiūlymus su verslų kaimuose idėjomis 2014-2020 m. laikotarpiui.

2014 M. VASARIO 27 D.  

SUSITIKIMAS ŽADEIKIŲ SENIŪNIJOJE

Susitikimas vyko Žadeikių bendruomenės patalpose.

Dalyvavo: Žadeikių bendruomenės pirmininkė Gražina Valiuvienė, Kvėdarnos seniūno pavaduotoja Rasa Lukošienė, Rimvydas Girčys, Alvydas Žiogas, Antanas Dambrauskas, Kazys Paliakas, Arvydas Luganeckas, Bronislovas Aleksandravičius.

Pirmininkė Teresė Jankauskienė informavo, kad šiandienos tikslas išsiaiškinti bendruomenių poreikius 2014-2020 m. laikotarpiui.  Buvo paprašyta susitikimo dalyvių išsakyti esamas problemas bei idėjas ateinančiam 2014-2020 m. laikotarpiui. VVG pirmininkė supažindino dalyvius su 2014-2020 metų kaimo plėtros programos prioritetais (ekonomikos stiprinimas kaimo vietovėse, užimtumo didinimas, inovatyvumas, naujų mažų įmonių kūrimas ir plėtra bei darbo vietų kūrimas ir pan.). Pažymėtina, kad didelis dėmesys bus skiriamas partnerystės stiprinimui tarp skirtingų kaimo plėtros dalyvių, skatinamas jaunimo įtraukimas į vietos plėtros procesus.  Žadeikių bendruomenės tikslas sutvarkyti „Šventų“ parką.  Susitikimo dalyviams buvo atsakyta į rūpimus klausimus, visi dalyviai buvo paskatinti teikti projektinius pasiūlymus su verslų kaimuose idėjomis 2014-2020 m. laikotarpiui.

2014 M. VASARIO 27 D.  

SUSITIKIMAS TENENIŲ SENIŪNIJOJE

Susitikimas vyko Tenenių seniūnijos patalpose.

Dalyvavo: Tenenių seniūnė Loreta Petravičienė, Laima Pryšmantienė, Danguolė Kasnauskienė, Aurelija Girskienė, Steponas Prišmantas, Alvydas Lileikis.

Pirmininkė Teresė Jankauskienė informavo, kad šiandienos tikslas išsiaiškinti bendruomenių poreikius 2014-2020 m. laikotarpiui.  Buvo paprašyta susitikimo dalyvių išsakyti esamas problemas bei idėjas ateinančiam 2014-2020 m. laikotarpiui. VVG pirmininkė supažindino dalyvius su 2014-2020 metų kaimo plėtros programos prioritetais (ekonomikos stiprinimas kaimo vietovėse, užimtumo didinimas, inovatyvumas, naujų mažų įmonių kūrimas ir plėtra bei darbo vietų kūrimas ir pan.). Pažymėtina, kad didelis dėmesys bus skiriamas partnerystės stiprinimui tarp skirtingų kaimo plėtros dalyvių, skatinamas jaunimo įtraukimas į vietos plėtros procesus.  Susitikimo dalyviams buvo atsakyta į rūpimus klausimus, dalyviai nusprendė inicijuoti kaimo bendruomenės įkūrimą ir taip įsijungti į projektinę veiklą naujuoju laikotarpiu.

2014 M. VASARIO 28 D.  

SUSITIKIMAS PALENTINIO SENIŪNIJOJE

Susitikimas vyko Palentinio kaimo bendruomenės patalpose.

Dalyvavo: Dalia Laurinavičienė, Petras Juozapavičius, Rasa Kairienė, Ričardas Juškevičius, Miglė Zybartienė.

Pirmininkė Teresė Jankauskienė informavo, kad šiandienos tikslas išsiaiškinti bendruomenių poreikius 2014-2020 m. laikotarpiui.  Buvo paprašyta susitikimo dalyvių išsakyti esamas problemas bei idėjas ateinančiam 2014-2020 m. laikotarpiui. VVG pirmininkė supažindino dalyvius su 2014-2020 metų kaimo plėtros programos prioritetais (ekonomikos stiprinimas kaimo vietovėse, užimtumo didinimas, inovatyvumas, naujų mažų įmonių kūrimas ir plėtra bei darbo vietų kūrimas ir pan.). Pažymėtina, kad didelis dėmesys bus skiriamas partnerystės stiprinimui tarp skirtingų kaimo plėtros dalyvių, skatinamas jaunimo įtraukimas į vietos plėtros procesus.  Palentinio bendruomenės vizija aiški ir konkreti, numatoma įrengti gydomąją pirtį: masažai, žolelės, edukacinės programos. Esant galimybei planuojama įrengti parką. Susitikimo dalyviams buvo atsakyta į rūpimus klausimus, visi dalyviai buvo paskatinti teikti projektinius pasiūlymus su verslų kaimuose idėjomis 2014-2020 m. laikotarpiui.

2014 M. VASARIO 28 D.  

SUSITIKIMAS ŠILALĖS KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE

Susitikimas vyko Šilalės r. savivaldybės tarybos posėdžių salėje.

Dalyvavo: Balsių kaimo bendruomenės „Paneruotis“ pirmininkas Arvydas Petkus, Biržų Lauko kaimo bendruomenės pirmininkė Virginija Gedvilienė, Jucaičių kaimo bendruomenės pirmininkė Raimunda Kibelienė, Vytautas Vaišvilas, Vilija Pocevičienė, Alfonsas Letukas, seniūnas Stasys Lidžius, Vladas Montrimas, Raimundas Petrauskas.

Pirmininkė Teresė Jankauskienė informavo, kad šiandienos tikslas išsiaiškinti bendruomenių poreikius 2014-2020 m. laikotarpiui.  Buvo paprašyta susitikimo dalyvių išsakyti esamas problemas bei idėjas ateinančiam 2014-2020 m. laikotarpiui. VVG pirmininkė supažindino dalyvius su 2014-2020 metų kaimo plėtros programos prioritetais (ekonomikos stiprinimas kaimo vietovėse, užimtumo didinimas, inovatyvumas, naujų mažų įmonių kūrimas ir plėtra bei darbo vietų kūrimas ir pan.). Pažymėtina, kad didelis dėmesys bus skiriamas partnerystės stiprinimui tarp skirtingų kaimo plėtros dalyvių, skatinamas jaunimo įtraukimas į vietos plėtros procesus. Balsių kaimo bendruomenės „Paneruotis“ pirmininkas Arvydas Petkus per 2014-2020 metų laikotarpį planuoja sutvarkyti aplinką, įrengti poilsio ir laisvalaikio vietas. Susitikimo dalyviams buvo atsakyta į rūpimus klausimus, visi dalyviai buvo paskatinti teikti projektinius pasiūlymus su verslų kaimuose idėjomis 2014-2020 m. laikotarpiui.