Vietos projektų teikėjai sėmėsi žinių ir dalinosi gerąja patirtimi

Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė (VVG), įgyvendindama projektą „Siekime žinių – tikslų įgyvendinimui“ organizavo mokymus, kurių programos tikslas – ugdyti  ir aktyviai taikyti Šilalės VVG narių , bei potencialių vietos projektų pareiškėjų įgūdžius, būtinus efektyviam kaimo plėtros strategijos įgyvendinimui. Formuoti žinias apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimą ir valdymą; ugdyti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo kokybės ir valdymo įgūdžius. Siekiant sėkmingo strategijos įgyvendinimo  ir tikslingo vietos išteklių bei viešosios paramos panaudojimo , būtinas VVG  narių ir jos teritorijoje esančių potencialių pareiškėjų mokymas ir aktyvinimas. Būtina tobulinti projektų rengimo ir įgyvendinimo įgūdžius, organizuojant informacinius renginius, konferencijas, mokymus, telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu. Mokymų metu pareiškėjai galėjo susipažinti su Šilalės VVG taisyklėmis užsipildyti paraiškas ir įgyti gerosios praktikos rašant projektus.

Taip pat įgyvendinant projektą yra numatyta dalyvauti konferencijose ir susitikimuose su kitomis VVG. Liepos 22 d. organizavome kelionę į Šiaulių r. Meškuičių k., Pasvalio r. Deglėnų k. ir į Biržų r. Pabiržės k. dalykinėje kelionėje dalyvavo bendruomenių atstovai, VVG nariai, darbuotojai ir kiti su LEADER įgyvendinimo programomis susiję asmenys.

Kelionės tikslas – kad Šilalės rajono  kaimo bendruomenių   atstovai turėtų galimybę palyginti projektines idėjas, projektų vadybos ir įgyvendinimo metodikas su kolegų vykdomais projektais, įgyvendinamomis vietos plėtros strategijomis.

Tarpusavyje turėjome galimybę pasidalinti problemomis ir rūpesčiais, kurie iškyla įgyvendinant vietos projektus. Toks bendravimas ir gerosios patirties pavyzdžiai visuomeniniais pagrindais dirbančius žmones nuteikia geriau ir kokybiškiau įgyvendinti išsikeltus sau tikslus ir uždavinius. Keletas įspūdžių iš kelionės:

  Į susitikimą  Šiaulių VVG pakvietė visas šio rajono kaimo bendruomenes, kuri kiekviena dalinosi savo veiklos patirtimi. Papasakojo apie savo įgyvendinamus projektus, su kokiais rūpesčiais teko susidurti, kaip išvengti kai kurių problemų įgyvendinant projektus. Išklausėme Šiaulių VVG pirmininko pranešimo apie VVG veiklą. Apžiūrėjome Meškuičių kaimo bendruomenės įgyvendinamą projektą. Meškuičių kaimo bendruomenė tvarko 6 h parko plotą, kuriame bus įrengta ne vien sporto aikštės, dviračių takai bet ir  meilės alėja. Šilalės VVG ir Šiaulių VVG pirmininkai pasirašė bendradarbiavimo sutartis.

Taip pat turėjome įdomų susitikimą su Pasvalio r. Deglėnų kaimo bendruomene. Likome labai nustebinti, kaip nedidelė kaimo bendruomenė taip šauniai tvarkosi. Labai visus sudomino įkurtas parkas ir jame esantys koplytstulpiai „ išnykusiems kaimams“ atminti. Išklausėme Pasvalio VVG projekto vadovės ir pirmininko pasisakymus apie jų veiklas, kaip jiems sekasi įgyvendinti strategiją su kokiomis susiduria problemomis, domėjomės, kaip vietos projektus rašo pačios be konsultantų pagalbos mažos bendruomenės. Bendradarbiavimo sutartis pasirašė ne tik Pasvalio VVG su Šilalės VVG, bet ir Deglėnų kaimo bendruomenės pirmininkė su Laukuvos miestelio bendruomenės pirmininke.

Kelionę tęsėsi į Biržų r. Pabiržės kaimo bendruomenę. Ten susipažinome su Pabiržės bendruomenės veikla, kaip bendruomenė išgyvena vykdydama verslumą t.y. jie organizuoja teatralizuotas senovines vestuves ir taip užsidirba lėšų veiklos palaikymui.

Paraiškų teikėjams tiek mokymai, tiek gerosios praktikos pavyzdžiai, pasidalinimas patirtimis  yra labai svarbūs, be jų neįmanoma užtikrinti  sėkmingo vietos iniciatyvų ir projektų įgyvendinimo.

Įgyvendinant strategiją turi būti  pasiektas ne  tik efektyvus finansinių rodiklių įsisavinimas, bet ir kitas ,,Leader‘‘ metodui ne mažiau svarbus aspektas yra socialinių santykių kaimo vietovėse stiprėjimas bei maksimaliai išnaudojamos kaimo vietovių darnios plėtros galimybės.

Stiprios, gebančios prisitaikyti prie besikeičiančios ekonominės ir socialinės aplinkos kaimo bendruomenės – svarbus kaimo vietovių pažangos veiksnys. Jų matymas, sąmoningumas ir vykdoma veikla sukuria prielaidas socialinei atskirčiai mažinti, socialinei struktūrai kurtis ir plėstis.

Tokio judėjimo išvada – kaimas gyvenantis visavertį gyvenimą.

Rajono kaimo bendruomenėm norime palinkėti geros pradžios, drąsių idėjų, tikrų atradimų, atvirumo ir geranoriškumo viskam.