Vyko vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2019 m. gruodžio 2 d. įvyko 8 kvietimo metu gauto vietos projekto atrankos komiteto posėdis. Posėdžio metu patvirtintas 1 vietos projektas, kuris kokybės veritimo metu surinko reikiamą balų skaičių ir Šilalės VVG vietos projektų atrankos komiteto rekomenduotas perduoti kitam vertinimo etapui:

  1. Romualdas Trijonis vietos projekto „Sodybos  „Mėlynoji banga“ ne žemės ūkio veiklos plėtra” Nr. ŠILA-LEADER-6A-DJ-8-1-2019, pagal VPS priemonę „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4).