Vyko visuotinis susirinkimas

2020 m. rugpjūčio 17 d. įvyko visuotinis narių susirinkimas, kuriom metu aptarti Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės (toliau – Šilalės VVG) vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono 2014-2020 metų kaimo plėtros strategija” (toliau  – Strategija) įgyvendinimui svarbūs klausimai:

1. Patvirtintas Strategijos keitimas, kuris labai svarbus norint sėkmingai pabaigti įgyvendinti Strategiją. Patikslinta Strategija paskelbta šios svetainės skiltyje „2014-2020 m. strategija”.

2. Patvirtinti finansavimo sąlygų aprašai (toliau – Aprašai) kvietimui teikti paraiškas Nr. 11. Aprašai paruošti pagal šias Strategijos priemones:

2.1. VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2;

2.2. VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4;

2.3. VPS priemonę „Vietos kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-4; 

 2.4. VPS priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas, rinkodara ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-4.2;

2.5. VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6;

2.6. VPS priemonė „Vietos projektų potencialių pareiškėjų, pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3.

3. Pagal pateiktą motyvuotą prašymą, į Šilalės VVG narius priimtas Obelyno bendruomenės centras.

4. Trumpai pristatyta klasterių kūrimo/įgyvendinimo konkurencingumui didinti galimybės, informacija apie alternatyvius finansavimo šaltinius, paslaugų kaime planavimo ir įgyvendinimą, Šilalės VVG strategijos įgyvendinimas.