Vyks Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2021 m. balandžio 9 d. prasidės Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis taikant rašytinę sprendimų priėmimo procedūrą.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl kvietimo teikti vietos projektų paraiškas vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės svarstymo;
  2. Dėl MB „Baublių ūkis“ vietos projekto „Investicijos į MB „Baublių ūkis“ materialinę bazę“ Nr. ŠILA-LEADER-3A-DJ-13-2-2021, pagal VPS priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas, rinkodara ir (arba) plėtra“  veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ (kodas LEADER-19.2-4.2), perdavimo kitam vertinimo etapui;
  3. Dėl kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 13 priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos srityje „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas  Nr. LEADER-19.2-6.4) biudžeto padidinimo trūkstama lėšų suma iš tos pačios priemonės veiklos srities nepanaudotų lėšų;
  4. Dėl Živilės Dyglienės įmonės vietos projekto „Živilės Dyglienės įmonės verslo plėtra“ Nr. ŠILA-LEADER-6A-DJ-13-1-2021, pagal priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4), perdavimo kitam vertinimo etapui;
  5. Dėl MB „Autotenvita“ vietos projekto „MB „Autotenvita“ verslo plėtra“ Nr. ŠILA-LEADER-6A-DJ-13-3-2021, pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4), perdavimo kitam vertinimo etapui.