Vyks Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2021 m. gegužės 12 d. prasidės Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis taikant rašytinę sprendimų priėmimo procedūrą.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl kvietimo teikti vietos projektų paraiškas vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės svarstymo;
  2. Dėl UAB „Grindų estetai“ vietos projekto „UAB „Grindų estetai““ Nr. ŠILA-LEADER-6A-DJ-14-2-2021, pagal priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2), perdavimo kitam vertinimo etapui;
  3. Dėl UAB „Laukrista“ vietos projekto „UAB „Laukrista“ veiklos pradėjimas“ Nr. ŠILA-LEADER-6A-D-14-1-2021, pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas  LEADER-19.2-6.2), išbraukimo iš vietos projektų sąrašo ir tolimesnio neadministravimo;
  4. Dėl UAB „Lentmena“ vietos projekto „UAB „Lentmena“ verslo plėtra II“ Nr. ŠILA-LEADER-6A-DJ-14-3-2021, pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4), perdavimo kitam vertinimo etapui;
  5. Dėl Koordinacinio centro „Gilė“ vietos projekto „Paslaugų centras „Gilė““ Nr. ŠILA-LEADER-6B-IS-14-4-2021, pagal priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (LEADER-19.2-SAVA-6), perdavimo kitam vertinimo etapui.