Vyks Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos visuotinis susirinkimas

2019 m. lapkričio 14 d. 15.00 val. adresu: Nepriklausomybės g. 1, Šilalė, šaukiamas Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės visuotinis susirinkimas.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybos rinkimo;
  2. Dėl Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės strategijos „Šilalės rajono 2014 – 2020 metų kaimo plėtros strategija“ įgyvendinimo aptarimas;
  3. Apvalaus stalo diskusija dėl  NVO socialinio verslo planavimo ir įgyvendinimo;
  4. Alternatyvių finansavimo šaltinių paieška ir siūlymai vietos pareiškėjams telkti finansinius išteklius vietos projektams;
  5. Diskusijos dėl ūkių pajamų rizikos diversifikavimo, siekiant viešinti kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimas, rinkodara ir (plėtra)“;
  6. Diskusijos su kaimo plėtros dalyviais, siekiant užmegzti ir plėtoti esamus ryšius tarp verslo ir NVO sektoriaus, planuojant bendrus projektus ekonominės veiklos vykdymui;
  7. Kiti einamieji klausimai;
  8. Dėl Kalėdinės mugės 2019 m. organizavimo;
  9. Diskusija prie kavos puodelio.