Vyks Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas

2021 m. kovo 23 d. prasidės Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas taikant rašytinę sprendimų priėmimo procedūrą.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl naujai deleguoto pilietinės visuomenės atstovo į Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybą patvirtinimo;

2. Dėl VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ suplanuotų lėšų  likučių panaudojimo;

3. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimo;

4. Dėl 2020 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo;

5. Dėl 2020 m. finansinių ataskaitų tvirtinimo.