Vyks Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas

2021 m. sausio 20 d. prasidės Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos visuotinis narių susirinkimas taikant rašytinę sprendimų priėmimo procedūrą.

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl naujai deleguoto valdžios atstovo į Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybą patvirtinimo;

2. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimo;

3. Dėl Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo už 2020 m.