Vyks Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas

2023 m. balandžio 19  d. 15.00 val. vyks Šilalės r. partnerystės VVG visuotinis ataskaitinis rinkiminis narių susirinkimas adresu Nepriklausomybės g. 1, Šilalė (Šilalės švietimo pagalbos tarnybos salė).

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl naujojo laikotarpio Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės strategijos projekto pristatymo;
  2. Dėl prašymo įstoti į Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės narius svarstymo;
  3. Dėl esamų valdybos narių atšaukimo;
  4. Dėl naujų valdybos narių rinkimo;
  5. Dėl naujos redakcijos įstatų svarstymo ir tvirtinimo;
  6. Dėl 2022 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo;
  7. Dėl 2022 m. finansinių ataskaitų tvirtinimo;
  8. Dėl virškontraktavimo lėšų strategijos „Šilalės rajono 2014-2020 metų kaimo plėtros strategija“ vietos projektams įgyvendinti tvirtinimo;
  9. Kiti einamieji klausimai.