Kviečiame į mokymus

Koordinacinis centras „Gilė“ įgyvendina vietos projektą „Kompetencijų diegimas socialiai atsakingų veiklų inicijavimui ir vykdymui“ pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės strategijos priemonę „Vietos projektų potencialių pareiškėjų, pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių diegimas” Nr.LEADER-19.2-SAVA-3. 

Projekto tikslas – patobulinti Šilalės r. VVG teritorijos projektų potencialių pareiškėjų, pareiškėjų ir/arba vykdytojų gebėjimus ir kvalifikaciją, diegiant kompetencijas, reikalingas socialiai atsakingų veiklų, verslų inicijavimui ir vykdymui.

 Vietos projekto uždavinys – įgyvendinti 9 temų, 18 potemių mokymų ciklą, skirtą auginti/ diegti kompetencijas, reikalingas socialiai atsakingų veiklų, verslų inicijavimui ir vykdymui.

Mokymai vyks 2020 m. rugsėjo – spalio mėn.

Tikslinė mokymų grupė: vietos projektų paraiškų potencialūs pareiškėjai, pareiškėjai ir (arba) vietos projektų vykdytojai (įskaitant jų darbuotojus, narius, savanorius)- ne mažiau 234 dalyviai (ne unikalūs dalyviai).

Suplanuotos mokymų temos kompetencijų diegimui socialiai atsakingų veiklų inicijavimui ir vykdymui:

  1. „Emocinio intelekto kompetencijų raiška ir panaudojimas“ (4 val., 13 dalyvių);
  2. „Emocinio intelekto kompetencijų raiška ir panaudojimas profesinėje veikloje“ (4 val., 13 dalyvių);
  3. „Emocinio raštingumo samprata“ (4 val., 13 dalyvių);
  4. „Emocinio raštingumo lavinimas“ (4 val., 13 dalyvių);
  5. „Asmeninės motyvacijos stiprinimas“ (4 val., 13 dalyvių);
  6. „Profesinės motyvacijos stiprinimas“ (4 val., 13 dalyvių);
  7. „Socialinio sąmoningumo ugdymas“ (4 val., 13 dalyvių);
  8. „Socialinio sąmoningumo ugdymas profesinėje veikloje“ (4 val., 13 dalyvių);
  9. „Tarpusavio santykių komandoje stiprinimo nauda“ (4 val., 13 dalyvių);

10.  „Tarpusavio santykių komandoje stiprinimas“ (4 val., 13 dalyvių);

11.  „Asmeninių kompetencijų stiprinimas“ (4 val., 13 dalyvių);

12.  „Asmeninių kompetencijų stiprinimas profesinėje veikloje“ (4 val., 13 dalyvių);

13.  „Efektyvaus komandinio darbo principai“ (4 val., 13 dalyvių);

14.  „Efektyvaus komandinio darbo principų taikymas“ (4 val., 13 dalyvių);

15.  „Asmeninė savirealizacija profesinėje veikloje“ (4 val., 13 dalyvių);

16.  „Komandinė savirealizacija profesinėje veikloje“ (4 val., 13 dalyvių);

17.  „Konfliktų sprendimo įgūdžių stiprinimo nauda“ (4 val., 13 dalyvių);

18.  „Konfliktų sprendimo įgūdžių stiprinimas“ (4 val., 13 dalyvių).

Lektorė: Laura Stumbraitytė

Mokymai vyks: Šeimos restoranas „Meldai“ (II aukštas), Vasario 16-osios g.13A, Šilalė 

Projektą remia Lietuvos Respublika, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai.