Vyks Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos visuotinis susirinkimas

2020 m. rugpjūčio 17 d. (pirmadienį) 10.00 val. adresu Nepriklausomybės g. 1, Šilalė (Šilalės švietimo pagalbos tarnybos salėje) vyks Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Laukiame atvykstant visų į Šilalės VVG visuotinį susirinkimą deleguotų narių atstovų. Atsižvelgiant į COVID-19 plitimo grėsmes ir saugant visų dalyvių sveikatą, rekomenduojame visiems atvykstantiems dėvėti kaukes, prieš įeinant į salę dezinfekuoti rankas (dezinfekcinio skysčio galėsite rasti prie įėjimo į salę).

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Vietos plėtros strategijos keitimo;
  2. Dėl Finansavimo sąlygų aprašų kvietimui Nr. 11 patvirtinimo;
  3. Dėl naujo nario priėmimo į Šilalės r. VVG narius;
  4. Apvalaus stalo diskusijos dėl klasterių kūrimo/ įgyvendinimo ir bendros veiklos vykdymo konkurencingumo didinimui;
  5. Apvalaus stalo diskusijos dėl paslaugų kaime planavimo ir įgyvendinimo;
  6. Alternatyvių finansavimo šaltinių paieška ir siūlymai vietos pareiškėjams telkti finansinius išteklius vietos projektams;
  7. Dėl Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės strategijos „Šilalės rajono 2014 – 2020 metų kaimo plėtros strategija“ įgyvendinimo;
  8. Kiti einamieji klausimai;
  9. Diskusija prie kavos puodelio.