Bendruomenių įtinklinimo projektas – vienijantis krašto bendruomenes

Obelyno bendruomenės centras skaičiuoja tik antrus savo veiklos metus, bet tikrai gali pasidžiaugti bendruomenės narių iniciatyvumu ir aktyviu įsitraukimu į įvairius projektus. Obelyno bendruomenė  dalyvavo „Prisijungusi Lietuva“ bendruomenių įtinklinimo projekte konkurse ir tapo viena iš  laimėtojų, pristačiusi konkursui idėją: apjungti  Upynos seniūnijoje veikiančias bendruomenes, verslo atstovus, amatininkus, ūkininkus ir kt., sukuriant svetainę „Karsuvosbendruomeniuatelje“. Pagrindinis šios idėjos tikslas, skatinti krašto bendruomenių bendradarbiavimą, dalytis gerąją patirtimi, naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis. Kadangi projekto idėja vienija keletą krašto bendruomenių projektas buvo pristatytas Upynos seniūnijos seniūnaičių ir bendruomenės pirmininkų sueigoje. Karšuvos krašto bendruomenių ateljė projekto  įgyvendinimas pristatytas ir Obelyno vasaros palydų šventėje.

Taip pat Obelyno bendruomenė kartu su biblioteka dalyvauja ir kitose projekto „Prisijungusi Lietuva“ organizuojamose iniciatyvose, vykdo skaitmeninio raštingumo mokymus gyventojams. Dalyvauja  saugesnio interneto savaitės akcijose. Jaunieji bendruomenės nariai įsitraukia į E. skautų veiklą. O projekto „Prisijungusi Lietuva“ komanda bendruomenių šventėse pristato skaitmeninių edukacijų programas.

Dėka įgyvendinto projekto Šilalės r. Upynos seniūnijoje esančios, Karšuvos krašto  bendruomenės, galės burtis skaitmeninėje erdvėje ir naudotis jos teikiamomis galimybėmis. O svetainė http://karsuvosbendruomeniuatelje.lt/  dar vienas įrankis, įgalinantis bendruomenes būti kūrybiškomis ir išmaniomis.

Apsijungusios bendruomenės dėkingos projektui  „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė”, kuri  vykdo Bendruomenių įtinklinimo projektų konkursą, skirtą bendruomenėms, siekiančioms plačiau pritaikyti interneto galimybes savo kasdieninėje veikloje. Pagrindinis konkurso tikslas – skatinti gyvenamosios vietovės bendruomenės dalį veiklų perkelti į elektroninę erdvę, pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas, kurti naujas ar tobulinti jau esamas paslaugas bendruomenės nariams ir taip paskatinti gyventojus naudotis internetu. Daugiau apie projektą – svetainėje www.prisijungusi.lt

Obelyno bendruomenės centro pirmininkė Silvijana Trijonaitienė