Bendruomenių pirmininkų susirinkimas

Spalio 23 d. Šilalės rajono bendruomenių pirmininkai rinkosi į Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupę.  Grupės pirmininkė  Teresė Jankauskienė pristatė pagrindinius 2014-2020 metų strategijos veiklos principus. Ji akcentavo, kad pagrindinis dėmesys šiame laikotarpyje bus kreipiamas į jaunimo problemas, socialines paslaugas ir verslumo vystymą.   Pirmininkė priminė, kad Šilalės rajone vadovaujantis 2007-2013 metų  vietos plėtros strategija bus rekonstruota ir atnaujinta 32 pastatai ir 15 erdvių, tai ateinančiame etape bendruomenių aktyvas turėtų priimti sprendimus ką juose veiks, kaip įtrauks jaunimą į bendruomenės gyvenimą, kokias vykdys socialines paslaugas – tai uždaviniai kuriuos turės įgyvendinti per ateinantį 2014-2020 metų laikotarpį.