NVO konferencija

Š.m. lapkričio mėn. 4 dieną Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkės Teresės Jankauskienės iniciatyva vykome į NVO ir verslo konferenciją „NVO – kaip socialinis verslas“, kuri vyko Vilniuje. Konferencijoje dalyvavo bendruomenių lyderiai iš visos Lietuvos, vietos veiklos grupių atstovai. Konferencijos tikslas buvo stiprinti NVO socialinio verslumo  potencialą: įkvėpti NVO būti labiau versliomis, skatinti jų efektyvumą ir turimų resursų panaudojimą, ugdyti partnerystę su verslu visuomenės labui. Konferencijos metu pranešėjais buvo NVO ir verslo sektoriaus atstovai: S.Muravjovas (VšĮ „Transparency International” Lietuvos skyrius), A. Dzedzinskaitė (Projektas „Žmogus. Dėžė”), N. Buivydas (VšĮ „Sėkmės mokykla”), M. Danys („HUB Vilnius”), E. Gudelytė – Harvey (AB „TEO LT”), A. Makauskas (AB „SEB bankas”).

Kelionės tikslas pasiektas ir labai naudingas. Pasisėmėme daug naudingos patirties, žinių ir idėjų. Konferencijos metu buvo pateikti išsamūs užsienio ir Lietuvos NVO pavyzdžiai, todėl tikimės bendruomenių lyderiai ateityje  pasinaudos gautomis žiniomis.

Už kelionės išlaidas labai nuoširdžiai norime padėkoti Šilalės rajono savivaldybės merui Jonui Gudauskui.