Dalyvavome konferencijoje „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Leader programa” įgyvendinimo aktualijos”


Šilalės VVG atstovės, 2017 m. birželio 1 d., dalyvavo konferencijoje „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Leader programa” įgyvendinimo aktualijos”, kurios metu vyko pirmasis apskritojo stalo susitikimas su Vietos veiklos grupėmis (VVG) Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) ir Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) atstovais.

Susitikime NMA pateikė atsakymus į jau balandžio mėnesį vykusių susitikimų atsakymus. Kai kurie klausimai dar likę atviri ir diskutuotini. Susitikimą moderavo pats NMA direktorius Erikas Bėrontas. NMA atstovės Beata Zemska ir Jovita Stelmokaitienė pateikė informaciją apie Finansavimo sąlygų aprašų (FSA) derinimo aktualijas ir atsakymus į klausimus. ŽŪM atstovė Ilona Javičienė informavo apie taisyklių redagavimo tvarką ir kokie planuojami pakeitimai, bei atsakinėjo ir klausimus. NMA direktorius pažadėjo sekančiam susitikime pasidalinti projektų vertinimo patirtimi, bei paprastinti vertinimo procedūrų tvarkas pasitelkiant IT arba ŽŪMIS.  VVGT pirmininkė Violeta Jankauskienė pristatė Vietos veiklos grupių planuojamų kvietimų aktualijas.

Daugiau informacijos galite rasti čia.