Seminaro apie socialinio verslo projektų įgyvendinimo ir VPS administravimo sistemos apžvalga

2017 m. birželio 8 d. Šilalės VVG dalyvavo Seminare „Socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „LEADER”” ir „Vietos plėtros strategijų administravimo sistema”, kurio metu pranešimą skaitė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja Ilona Javičienė. Pristatant Vietos plėtros strategijų administravimo sistemą, buvome supažindinti su numatomais pakeitimais, susijusiais su paraiškos formos keitimu, terminų trmpinimu, vertinimo etapų paskirstymu tarp VVG ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ir kitais aktualiais pakeitimais.

Antroji seminaro dalis buvo skirta supažindinti su socialinio verslo gairių projektu, skirtu pareiškėjams, teikiantiems paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones. Pristatyti ir apibudinti galimi socialinio verslo vykdytojai, socialinio verslo modeliai, kriterijai, finansiniai aspektai, trumpai  informuota apie planuojamą kurti socialinio poveikio matavimo skaičiuoklę.