Dalyvavome susitikime NMA

   2019 m. gruodžio 10 d. Šilalės rajono partnerystės VVG darbuotojos dalyvavo ŽUM ir NMA organizuotame susitikime, kuriame buvo pristatyti keturių vietos plėtros strategijų bandomųjų vertinimų rezultatai, į kuriuos atsižvelgiant pateikti pasiūlymai dėl rezervų paskirstymo principų bei vertinimo proceso organizavimo. Antroje susitikimo dalyje, kartu su ŽUM ir NMA atstovais buvo aptarti vietos veiklos grupių probleminiai klausimai susiję su vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklėmis, bendradarbiavimo projektų teikimo ir įgyvendinimo nuostatomis.