Dalyvavome susitikime su NMA atstovais

2017 m. balandžio 5 d. dalyvavome susitikime Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA). Atsižvelgiant į tai, jog ruošiantis skelbti kvietimus teikti vietos projektų paraiškas, kyla daugybė klausimų dėl pasikeitusios vietos projektų administravimo tvarkos šiuo naujuoju finansavimo laikotarpiu, susitikimo metu, buvo aptrarti aktualūs vietos plėtros strategijų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“, (toliau – VPS) įgyvendinimo  klausimai:

1.Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimas ir tvirtinimas;Klausimai, diskusija(Kaimo vystymo programų skyriaus atstovas)11.00-12.00 Vietos projektų vertinimas: vertinimo proceso apžvalga, ką svarbu žinoti,atliekant vietos projektų paraiškų vertinimą?Klausimai, diskusija(Kaimo vystymo programų skyriaus atstovas)12.00-12.40 Pietų pertrauka12.40-13.25 Viešieji pirkimai: Dažniausiai pasitaikančios klaidos, vykdant viešuosiuspirkimus ir kitos aktualijos, susijusios su viešųjų pirkimų vykdymu.Klausimai, diskusija(Viešųjų pirkimų skyriaus atstovas)13.25-14.00 Klausimų, susijusių su mokėjimo prašymų teikimu ir pildymu, nagrinėjimas.(Mokėjimo prašymų skyriaus atstovas)

2. Vietos projektų vertinimas: vertinimo proceso apžvalga, ką svarbu žinoti, atliekant vietos projektų paraiškų vertinimą;
3. Viešieji pirkimai: dažniausiai pasitaikančios klaidos, vykdant viešuosius pirkimus ir kitos aktualijos, susijusios su viešųjų pirkimų vykdymu;
4. Klausimų, susijusių su mokėjimo prašymų teikimu ir pildymu, nagrinėjimas.