Kvietimas į visuotinį ataskaitinį narių susirinkimą

2017 m. balandžio 20 d. (ketvirtadienį) 15.00 val. Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės (toliau Šilalės r. VVG) patalpose, adresu Lokystos g. 36, Šilalė, šaukiamas Šilalės r. VVG  visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas.

Preliminari darbotvarkė:

  1. Dėl Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės 2016 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo;
  2. Dėl Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės 2016 m. finansinės ataskaitos tvirtinimo;
  3. Dėl strategijos „Šilalės rajono 2014-2020 metų kaimo plėtros strategija“ įgyvendinimo;
  4. Dėl talkos parke „Auginkime bendruomeniškumą“;
  5. Kiti einamieji klausimai.