Dalyvavome susitikime su NMA, ŽŪM ir VVG atstovais

2018 m. vasario 22 d. Šilalės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė-projekto vadovė Teresė Jankauskienė ir projekto finansininkė-viešųjų ryšių specialistė Odeta Krasauskienė dalyvavo susitikime su Nacionalinės mokėjimo agentūros, Žemės ūkio monisterijos ir kitų Vietos veiklos grupių atstovais, kuris vyko Vilniuje Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Susitikimo metu aptarti probleminiai klausimai susiję su Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER“ vietos plėtros strategijų įgyvendinimu. Vyko aktyvios diskusijos, patirčių pasidalijimas apie verslo planų vertinimą ir vietos projektų administravimą.