Vyks Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2018 m. vasario 8 d. prasidės Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės (toliau Šilalės r. VVG) valdybos posėdis taikant rašytinę sprendimų priėmimo procedūrą elektroniniu paštu.

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo;

2. Dėl UAB „Statomenas“ vietos projekto „UAB „Statomenas“ investicijos verslo pradžiai“ Nr. ŠILA-LEADER-6A-DJ-2-1, pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2), tvirtinimo ir paramos skyrimo;

3. Dėl UAB „VILGMA GI“ vietos projekto „UAB VILGMA GI plėtra ir technologinių procesų gerinimas “ Nr. ŠILA-LEADER-6A-DJ-2-2, pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4), tvirtinimo ir paramos skyrimo.