ĮGYVENDINTAS GIRDIŠKĖS KAIMO BENDRUOMENĖS VIETOS PROJEKTAS

Girdiškės kaimo bendruomenė įgyvendino vietos projektą „Girdiškės kaimo viešosios erdvės sutvarkymas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (LEADER metodu). Projektas buvo įgyvendintas kartu su partneriu Šilalės rajono savivaldybės administracija, kuri prisidėjo prie projekto nekilnojamuoju turtu. Girdiškės kaimo bendruomenės nariai prie projekto prisidėjo ne mažu nemokamo savanoriško darbu indėliu, vežant žvyro – smėlio mišinį, atliekant projekto administravimo procedūras, pirmininkas Vitas Jaškauskas savo lėšomis padengė žvyro- smėlio mišinio pirkimo išlaidas.

Pagal projektą sutvarkyta Girdiškės kaimo bendruomenės patalpų aplinka, padidinant Girdiškės kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą, atlikti aikštelės dangos remonto darbai, aikštelės prie pagrindinių laiptų ir takelio įrengimo iš betoninių trinkelių darbai.

Įgyvendinus vietos projektą, padidėjo Girdiškės kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumas, pagerėjo kaimo gyvenamoji aplinka, padidėjo kaimo gyventojų bendruomeniškumas, pagerėjo laisvalaikio ir kultūrinės veiklos paslaugos.