Vietos projektų teikėjai sėmėsi žinių ir dalinosi gerąja patirtimi

Įgyvendinant projektą „Siekime žinių – tikslų įgyvendinimui“ buvo numatyta dalyvauti konferencijose ir susitikimuose su kitomis ES ir šalies VVG, todėl projekto metu buvo aplankyta ne viena ES ir šalies vietos veiklos grupė. O projekto įgyvendinimo pabaigai š. m.  birželio 27 d. organizavo paskutinę kelionę į Anykščius.  Dalykinėje kelionėje dalyvavo VVG pirmininkė, bendruomenių atstovai, VVG nariai, potencialūs vietos paraiškų teikėjai ir kiti su LEADER įgyvendinimo programomis susiję asmenys. Kelionės metu buvo siekiama, kad Šilalės rajono  kaimo bendruomenių  atstovai turėtų galimybę pasidalinti įgyvendintų  projektų idėjomis, su kolegų vykdomais projektais, įgyvendinamomis vietos plėtros strategijomis. Tarpusavyje turėjome galimybę pasidalinti problemomis ir rūpesčiais, kurie iškyla įgyvendinant vietos projektus. Toks bendravimas ir gerosios patirties pavyzdžiai visuomeniniais pagrindais dirbančius žmones nuteikia pozityviam veikimui, suteikia dar didesnį impulsą bendram darbui ir tolimesnės veiklos vykdymui.

Kelionės metu Anykščių VVG pakvietė susitikti Skapiškio kaime kur neseniai baigtas įgyvendinti  verslo projektas „Karklų labirinto teminio parko Skapiškio kaime įrengimas“ pagal Anykščių rajono kaimo vietovių 2009-2013 m. strategijos priemones „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“. Papasakojo apie savo įgyvendinamus projektus, su kokiais rūpesčiais teko susidurti, kaip išvengti kai kurių problemų įgyvendinant projektus. Išklausėme Anykščių VVG projekto vadovo Jurijaus Nikitino pranešimo apie VVG veiklą. Apžiūrėjome ir paklaidžiojome karklų labirintuose. Likome labai nustebinti verslo projektų įvairove, tokių kaip vandenlenčių parkas, tuo pačiu ir lankomo projekto  metu įrengto karklų labirintu. Pranešėjas pasakojo, kaip sekasi Deblių kaimo moterų veiklos centrui įkurti tradicinių amatų centrą. Taip pat ir apie kultūros paveldo tvarkomus objektus bei bendruomenių įgyvendintus ir įgyvendinamus projektus. Pasikalbėjome ir apie ateinantį 2014-2020 m. laikotarpį.