ĮGYVENDINTAS JUODAINIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS PROJEKTAS

Juodainių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Bendruomenės patalpų pritaikymas sportinei veiklai“, skirtą sustiprinti Juodainių kaimo bendruomenės veiklą, pritaikant viešojo naudojimo patalpas bendruomenės sportinės veiklos poreikiams, sudarant sąlygas kaimo gyventojams, bendruomenės nariams turėti įvairesnių užimtumo formų, aktyviai leisti laisvalaikį, užsiimti sportine veikla, taip prisidedant prie sveikos ir aktyvios visuomenės ugdymo ir formavimo.

Projekto metu įsigytos prekės (hantelių komplektas, gimnastiniai kamuoliai, bėgimo takelis, stalo teniso komplektas, pulo stalo komplektas) sudarė sąlygas pritaikyti Juodainių kaimo bendruomenės panaudos teise valdomas patalpas bendruomenės sportinės veiklos poreikiams, įrengiant sportavimo erdvę kaimo bendruomenės įvairių amžiaus grupių nariams, Juodainių kaimo gyventojams sportuoti. Projekto metu taip pat parengtas sportinės veiklos planas, numatant patalpų veiklos laiką, skirtą sportinei veiklai; paskirti atsakingi asmenys už sportinės veiklos organizavimą, inventoriaus priežiūrą; apmokyti bendruomenės nariai, gyventojai naudotis įsigytais įrenginiais, pristatytas sportinės veiklos planas, inventoriaus naudojimo taisyklės.