Koordinacinis centras „Gilė” įgyvendino Neformalaus suaugusių švietimo ir gebėjimų formavimo programą

Programos įgyvendinimo informacija

Koordinacinis centras „Gilė” įgyvendino Neformalaus suaugusių švietimo ir gebėjimų formavimo programą „Bendruomenių specialistų, teikiančių arba planuojančių teikti socialines paslaugas, kvalifikacijos kėlimas, įgalinant kurti ir plėtoti kokybiškas socialines paslaugas bendruomenėje“.

Mokymų programos skaidrės;

Mokymų programos atmintinė.