Įgyvendintas Vingininkų kaimo bendruomenės vietos projektas

Š.m. liepos 26 d. Vingininkų kaimo gyventojai rinkosi į bendruomenės namų atidarymo šventę. Vingininkų kaimo bendruomenė įgyvendino vietos projektą „Kultūros, informacijos ir sporto centro pastato statyba Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškoje seniūnijoje, Vingininkų kaime” pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės 2007 – 2013 metų plėtros strategiją, finansuotą Lietuvos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir Šilalės rajono savivaldybės lėšomis.

Įgyvendinus vietos projektą, pasiektas tikslas – padidinti Vingininkų kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą, pastačius kultūros, informacijos ir sporto centrą, siekiant išvengti gyventojų mažėjimo kaime bei išsaugant jo gyvybingumą. Pasiekti ir šie išsikelti uždaviniai – įrengti 12  patalpų kaimo bendruomenės poreikiams; įkurti 4 informacinių technologijų IT prieigos vietas kompiuteriniams įgūdžiams tobulinti su tikslu naudotis internetinėmis paslaugomis; įkurti 1 darbo vietą –  Vingininkų kaimo bendruomenės veiklos organizatorių.

Pirmininkas Kęstutis Trapas džiaugiasi projekto rezultatais ir nuoširdžiai dėkoja Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupei už suteiktą paramą idėjų realizavimui.

Vingininkų kaimo bendruomenė