KAIMO BENDRUOMENIŲ VEIKLOS AKTUALIJOS

2011 m. lapkičio mėn. 14 d. visos šalies kaimo bendruomenės buvo kviečiamos į konferenciją, kuri vyko seime. Šia galimybe pasinaudojo ir keletas Šilalės rajono kaimo bendruomenių.

D. Jankauskas: ,, Labai svarbu skatinti bendruomenes įsitraukti į socialinių problemų spendimą‘‘

 Vykusioje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotoje konferencijoje Seime „Vietos bendruomenių organizacijų geroji patirtis ir veiklos perspektyvos“ ministras Donatas Jankauskas akcentavo bendruomenių vaidmenį, sprendžiant socialinius klausimus.

„Labai svarbu yra skatinti bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas įsitraukti į viešųjų, ypač socialinių, problemų sprendimą. Tai padėtų ne tik švelninti socialinių problemų priežastis ir pasekmes, sutelktų gyvybingas bendruomenių jėgas savipagalbai, bet ir skatintų bendruomenes būti aktyvesnėmis kitose srityje, sprendžiant svarbius klausimus“, – sakė ministras.

Jis susirinkusiesiems pristatė naujausius svarstomus ir jau vykdomus teisės aktus, programas, kurie padėtų stiprinti bendruomenių vaidmenį socialinėje politikoje.

Vienas iš jų – šiuo metu Seime svarstomas Piniginės socialinės paramos įstatymo projektas. Šiuo projektu siūloma tobulinti paramos teikimo sistemą, siekiant išgryninti socialinės piniginės paramos teikimą, padaryti jį skaidresniu ir tikslingesniu, kad parama atitektų tiems, kuriems ji labiausiai reikalinga, o taip pat paskatinti žmones dirbti, nesitenkinant vien gaunama socialine parama.

Ministras D. Jankauskas taip pat pristatė ir kitus planus, kaip nuo 2012 metų savivaldai ir bendruomenėms suteikti daugiau galių priimant svarbius sprendimus.

Konferencijoje kalbėjo LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas R. Dagys, taip pat socialinio verslumo ekspertė I. Pranskevičiūtė. Kuri  kalbėjo apie socialinį verslumą, kaip gauti ekonominę naudą kuriant gerovę kitiems.

Šioje konferencijoje, kurią organizavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, taip pat pristatyta bendruomenių socialinės veiklos patirtis ir iššūkiai, pasidalinta gerąja patirtimi, plėtojama socialinio verslumo tema.

Už suteiktą galimybę  sudalyvauti konferencijoje seime  visų dalyvių vardu dėkoju Šilalės rajono savivaldybės merui Jonui  Gudauskui.

Šilalės VVG  pirmininkė

Teresė  Jankauskienė