Suteiktos žinios tai sėkmingai įgyvendinamų idėjų pagrindas

Vėlų lapkričio 18 dienos vakarą, kavinės „Provincija“ trečiame aukšte įsikūrusioje konferencijų salėje įvyko Šilalės r. VVG 2011-2013 laikotarpyje įgyvendinamo projekto „Siekime žinių – tikslų įgyvendinimui“ konferencija.

Konferencija pritraukė per 100 dalyvių. Į susitikimą atvyko bendruomenių Traksėdžio, Balsių, Vingininkų, Girdiškės, Bilionių, Žadeikių, Visdžiaugų, Šiauduvos, Vytogalos kaimų, Pajūrio, Upynos miestelių, kaimų bendruomenės „Saulietekis“, Pajūralio bendruomenės centro ir Šilalės r. kaimo bendruomenių koordinacinio centro atstovai. Taip pat konferencijoje dalyvavo Aleksandro Stulginskio universiteto ekonomikos ir vadybos fakulteto prodekanė Astrida Savickienė, Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Raimundas Vaitiekus ir tarybos narys Antanas Damulis.

Konferenciją pradėjo Teresė Jankauskienė Šilalės r. partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė, trumpai pristatė projektą „Siekime žinių – tinklų įgyvendinimui“ ir kas buvo pasiekta nuo 2011 metų pradžios. Pagal šį projektą yra stiprinami VVG valdybos, jos narių, strategiją administruojančių narių ir potencialių vietos projektų pareiškėjų įgūdžiai, gebėjimai ir kompetencija bei vykdomi mokymai.

Šiuo metu Šilalės r. VVG teritorijoje yra įsikūrusios 37 kaimo bendruomenės. T. Jankauskienės teigimu pradžioje bendruomeninių organizacijų atsiradimas buvo pasyvus, todėl dalyvavimas ir patirtis projektinėje veikloje yra įvairi. T. Jankauskienė pastebėjo, kad atliktais tyrimais rengiant vietos plėtros strategiją buvo nustatyta, kad Šilalės rajono gyventojų išsilavinimas yra mažesnis už šalies vidurkį. Taip pat didžiąją dalį kaimo gyventojų sudaro senyvo arba vidutinio amžiaus asmenys, todėl jų turima kvalifikacija ir gebėjimai nebeatitinka šiai dienai keliamų reikalavimų. „Visi mes turėtume mokytis visą gyvenimą. Tiek iš aplinkos, tiek įgydami žinių kursuose pagal kiekvieno žmogaus poreikius. Kaimo vietovėse esančių organizacijų pasirengimas ir patirtis rengiant vietos projektus yra nedidelė. Todėl būtina ugdyti visų suinteresuotų asmenų gebėjimus, mokyti vykdyti viešuosius pirkimus, organizuoti darbą, tvarkyti buhalterinę apskaitą ir kitą, kas yra susiję su organizacijos vykdoma veikla“, – kalbėjo T. Jankauskienė.

Šilalės r. mero pavaduotojas R. Vaitiekus pastebėjo, kad mažesnių miestų gyventojai vienas kitą geriau pažįsta ir gyvenimo džiaugsmas bei stiprybė yra bendravimas. Vicemero teigimu, neverta nusiminti jei pirmuoju projektų rengimo etapu kas nors nepasiseka. Pakoregavus paraiškas galima gauti finansavimą ir antruoju etapu taip įgyvendinant bendruomenėje įsikeltus tikslus.

R. Vaitiekus taip pat perdavė šiltus linkėjimus nuo savivaldybės vadovų, kurie tą vakarą dalyvavo kituose renginiuose.

Savo ruožtu savivaldybės tarybos narys A. Damulis pridūrė, kad jam kaip Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto pirmininkui visada yra aktualios rajone gvildenamos mokymo ir gyvenimo temos. A. Damulis pasidžiaugė bendruomenių vykdoma veikla, dalyvavimu mokymuose ir paragino ateityje nebijoti aktyviai dalyvauti mokymuose. „Tai puiki galimybė įgyti žinių ir linkiu, kad ateityje projektų būtų kuo daugiau ir kad jie atneštų tiesioginę naudą, kurią pajustų viso rajono gyventojai“, – kalbėjo tarybos narys. A. Damulis paragino nepamiršti paskaityti laikraščio „Šilalės žinios“, kuriame rašomos visos rajono problemos, gyventojams aktuali informacija ir kitos naujienos. „Nepamirškite užsiprenumeruoti šio laikraščio 2012 metams bei pasinaudoti šiuo metu vykstančia akcija“, – konferencijos dalyvius ragino A. Damulis.

Aleksandro Stulginskio universiteto ekonomikos ir vadybos fakulteto prodekanė A. Savickienė pasidalijo patirtimi, kurią sukaupia lektoriai, dėstytojai mokydami vyresnio amžiaus grupes. A. Savickienė pastebėjo, kad vyresnio amžiaus žmonėms į mokymus atvykti yra sunkiau dėl šeimos, nors savęs ugdymas yra būtinas. Prodekanė pasidžiaugė, jog vykdant Šilalėje mokymus susirinkdavo tikrai daug mokinių ir visi buvo aktyvūs.

„Nuo 2014 kaimo bendruomenės galės kooperuotis ir teikti bendras paraiškas kartu su ūkininkais, kaimo verslo įmonėmis. Ūkininkai už gautas paramas gaus padaryti kažką gero tai vietovei, kurioje gyvena, todėl nepelno siekiančiom organizacijoms bus žymiau paprasčiau įgyvendinti projektus. Verslumas turėtų būtų rezultatas, kurio turėtų siekti kiekviena ne pelno siekianti organizacija“, – kalbėjo A. Savickienė.

Konferencijos metu prodekanė siekė išklausyti stipriąsias ir silpnąsias šiais metais įvykusių mokymų vietas tam, kad vėliau trūkumai būtų pašalinti.

„Nuo šių metų vasario mėnesio Lietuvoje yra įteisinta, kad visi baigti neformaliojo mokymo kursai gali užskaityti tada, kada žmogus studijuoja kolegijoje, universitete ar kitoje mokymo įstaigoje. Todėl jei sugalvojate studijuoti magistratūroje turėdami bakalauro pažymėjimą nepamirškite atvežti visus kursų metų įgytus pažymėjimus taip bus užskaityta dalis studijų. Todėl nuo kitų metų kviečiu jaunimą pasinaudoti šia galimybe – taip atpigs studijų kaina bei bus sutaupoma studijų laiko“, – pasakojo A. Savickienė.

Pasibaigus konferencijai Šilalės r. VVG bendruomenių atstovams buvo įteiktos padėkos už aktyvų dalyvavimą mokymuose ir už  savarankiškumo, bendrystės, geranoriškumo plėtojimą dalyvaujant visuomeninėje veikloje. Diskusijos pratęstos neoficialioje kavinės „Provincija“ aplinkoje.

Sudarė: UAB „Šilalės žinios” Saulius Dragūnas