Koordinacinis centras „Gilė“ įgyvendino projektą „Be tolerancijos smurtui 2017“

Koordinacinis centras „Gilė“ įgyvendino projektą „Be tolerancijos smurtui 2017“, kurio tikslas – sumažinti smurtinio elgesio apraiškas Tauragės apskrityje, vykdant veiklas, keičiančias smurtautojų elgesį. Projekto metu pasiekta šių uždavinių:

–   padėti smurtaujantiems asmenims atsikratyti smurtinio elgesio, įtraukiant smurtaujančius asmenis į asmeninių problemų sprendimo grupes, meninę psichoterapiją;

– padėti smurtaujantiems asmenims atsikratyti smurtinio elgesio, suteikiant smurtautojams individualias psichologo konsultacijas, siekiant keisti smurtautojų elgesį;

–  įgyvendinti akciją „Be tolerancijos smurtui“, sumažinant smurtinio elgesio apraiškas Tauragės apskirityje, supažindinant gyventojus su smurto apraiškomis, padariniais, teisinėmis pasekmėmis bei atsakomybe, ugdant nepakantumą smurtiniam elgesiui (20 dienų akcija, išplatinta 1100 lankstinukų Tauragės apskrities teritorijoje).

Projektos veiklos vyko Tauragės apskrities mastu, jose dalyvavo 89 unikalūs projekto dalyviai.  Projektas finansuotas LR valstybės biudžeto lėšomis.