Koordinacinis centras „Gilė“ įgyvendino projektą „Moterys Moterims“

   Koordinacinis centras „Gilė“ įgyvendino projektą „Moterys Moterims“, kurio tikslas – inicijuoti koordinuoto institucijų atsako į smurtą artimoje aplinkoje taikymą keturiose Lietuvos savivaldybėse Tauragės apskrityje, siekiant apsaugoti moteris nuo smurto, kuris gali pasireikšti įvairiomis formomis, taip pat padidinti bendruomenių reagavimą į smurtą. Projekto metu pasiekta šių uždavinių:

– kelti specializuotos pagalbos centrų darbuotojų kvalifikaciją, suteikiant ekspertinių žinių ir įgūdžių specialistams smurto tematika;

– pagilinti socialinių darbuotojų, kitų įstaigų specialistų, žinias, profesines kompetencijas ir gebėjimus teikti kompleksinę kokybišką pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, t. y., plėsti žinias apie visas smurto formas prieš moteris, kitas pažeidžiamas grupes ir jų sąsajas su lyčių nelygybės apraiškomis visuomenėje;

– prevencijos srityje keisti visuomenės požiūrį į vyrų smurtą prieš moteris iš pateisinamo į netoleruojamą. Pagrindinė koncepcija: skatinti naujos lyderystės idėją – reagavimą (netylėjimą) į socialiai aktualias temas; nuostatų keitimą per „netylėjimą”.

     Per projekto laikotarpį suorganizuoti penkeri mokymai specialistams, išplatinta informacinė medžiaga, įgyvendinti susitikimai su vietos bendruomenėmis, įvairiomis organizacijomis apskrities mastu, kalbant apie smurto tematiką, smurto rūšis, skatinant netoleruojamą požiūrį į smurtą, gilinant žinias apie smurtą, smurto aukos savijautą, galimą pagalbą, būtinybę pranešti, kontaktus ir kt. Projektas finansuotas LR valstybės biudžeto lėšomis.