Kvietimas į Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybos posėdį

Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybos narius kviečiame į posėdį, kuris vyks 2016 m. spalio 21 d.

DARBOTVARKĖ:

  1. Valdybos darbo reglamento patvirtinimas;
  2. Dėl „Šilalės rajono 2014 – 2020 metų kaimo plėtros strategija“ pakeitimų tvirtinimo;
  3. Kiti einamieji klausimai.