Projektinių idėjų/paraiškų rinkimas pagal Interreg (ES teritorinio bendradarbiavimo) Baltijos jūros regiono programą

Informuojame, jog yra paskelbtas pirmasis projektinių idėjų/paraiškų rinkimas gauti paramą ,,Pinigai pradžiai“ (angl. ,,Seed money“) pagal Interreg (ES teritorinio bendradarbiavimo) Baltijos jūros regiono programą.

Galutinis paraiškų/projektų idėjų pateikimo terminas – 2016 m. spalio 28 d.

Svarbu žinoti, jog remiami tik tie projektai, kurie tiesiogiai siejasi su Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (ES BJRS) veiksmų plano įgyvendinimu.

Paramos gali kreiptis valdžios institucijos (vietos, regiono ir nacionaliniu lygmenimis), mokslo ir mokymo institucijos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos iš šalių aplink Baltijos jūrą.

,,Pinigų pradžiai“ paraiškos bus vertinamos dviem etapais:

1.    Pirmuoju etapu jas vertins ES BJRS politinės srities koordinatoriai (atitinkamai pagal inicijuojamo projekto tematiką). Interreg priežiūros komitetas rekomenduoja atkreipti dėmesį į šiuos planuojamo projekto aspektus (tiek projekto iniciatoriams, tiek vertintojams):

· projekto idėja turi rodyti akivaizdų makroregioninį poveikį;

· projekto idėja turi atitikti ES BJRS tikslus ir rodiklius;  

· projektu siekiama bent vieno ES BJRS politinės srities ar Horizontalaus veiksmo įgyvendinimo (tematinių tikslų, rodiklių, veiksmų plano);

· projekte aiškiai matomas tarptautiškumo aspektas;

· projekte aiškiai matyti pridėtinė vertė jau įgyvendintoms veikloms/iniciatyvoms ar planuojamoms įgyvendinti region mastu;

2.    Antrajame etape (jei projekto idėjai pritars politinės srities koordinatoriai ir Interreg programos Priežiūros komitetas) pareiškėjai bus kviečiami pateikti galutinę paraišką  per e-sistemą Interreg programos sekretoriatui iki 2017 m.  vasario 15 d.

Galutinį sprendimą dėl projekto idėjos finansavimo priims Interreg programos Priežiūros komitetas iki 2017 m. gegužės mėn.

Informacijos šaltiniai dėl paramos:

·         Visa informacija apie ,,Pinigų pradžiai“ projektinių pasiūlymų priėmimą skelbiama šiuo adresu:https://www.interreg-baltic.eu/applying-for-funds/seed-money-calls/first-call-open.html

·         Daugiau informacijos apie Interreg programą galite rasti čia:  http://www.esbendradarbiavimas.lt/etbt/programos-pavadinimas/

·         Susipažinti su ES BJRS veiksmų planu galite šiuo adresu: http://balticsea-region.eu/action-plan