Kvietimas į susirinkimą

2015 m. rugsėjo 16 d. 14 val. Kviečiame dalyvauti susirinkime, Vietos veiklos grupės patalpose, adresu Lokystos g. 36, Šilalė.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. 2014-2020 m. strategijos aptarimas;

2. Kiti einamieji klausimai.

Susirinkimas svarbus tiems, kurie yra numatę dalyvauti 2014-2020 m. strategijos įgyvendinime.

Dėl dalyvavimo prašome pranešti el. paštu teresejankauskiene@gmail.com arba paskambinti tel. +370 (662) 22618.

Lauksime atvykstant.