Šilalės VVG susitikimas su Šilalės rajono vietos plėtros dalyviais

2015m. rugsėjo 16 d.

Susirinkimas Šilalės VVG patalpose

Susirinkime dalyvavo 23 Šilalės VVG teritorijos vietos plėtros dalyviai.

Susirinkimo metu buvo galutinai apsvarstomi Šilalės VVG 2014- 2020 m. VPS prioritetai, priemonės, lėšos kiekvienam prioritetui, paramos intensyvumas, tinkami pareiškėjai pagal priemones ir kt. Susirinkimo metu galutinai pritarta VVG teritorijos vizijos formuluotei iki 2023 m., aptarti kiti klausimai.