Kvietimas kreiptis dėl dalinio kompensavimo

Informuojame ir kviečiame visus rajono gyventojus kreiptis dėl dalinio nuotekų valymo įrenginių kompensavimo. Nuo šių metų vasario 01 d. įsigaliojo Šilalės rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašas, pagal kurį galima kreiptį dėl dalinio nuotekų valymo įrenginių kompensavimo.

⚠️ Kaip gauti kompensaciją:

1. Pareiškėjas turi kreiptis į UAB „Šilalės vandenys“ dėl išvados apie technines galimybes prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų.

2. Pareiškėjas įsirengia individualų buitinių nuotekų valymo įrenginį

3. Užpildo paraiškos formą bei pridėjęs reikiamus dokumentus ją pateikia Šilalės rajono savivaldybei J. Basanavičiaus g. 2, arba el. paštu: info@silale.lt

⚠️ Su paraiška pateikiami dokumentai:

✅ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie nuosavybės teise įregistruotą žemės sklypą, statinius arba statinių statybą leidžiančio dokumento kopijas;

✅ Jeigu žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui, kito (-ų) savininko (-ų) sutikimas (-us), kad neprieštarauja Įrenginių įrengimui arba Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas dėl numatytų darbų atlikimo (taikoma jeigu darbai atliekami valstybinėje žemėje);

✅ Įrenginių pirkimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo pervedimas ar kitas apmokėjimą įrodantis dokumentas);

✅ Įrenginių eksploatacinių savybių deklaracija (Įrenginio sertifikatas);

✅ UAB „Šilalės vandenys“ išduota išvada dėl Pareiškėjo techninių galimybių prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų;

✅ Prioritetą pagrindžiančius dokumentus (šeimos sudėties pažymą, neįgalumo pažymą ir t.t.).

⚠️ Prioritetų grupės:

▶️ daugiavaikėms šeimoms;

▶️ kolektyvinių buitinių nuotekų įrenginių pareiškėjai;

▶️ socialinę paramą gaunantiems asmenims;

▶️ būste gyvenančiam neįgaliam asmeniui;

▶️ įrašytiems į rezervinį sąrašą kompensacijai gauti;

▶️ paraiškas gali teikti ir pareiškėjai nepriklausantys išvardytoms prioritetų grupėms.

Naudingos nuorodos:Šilalės rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašas