Vyko Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės visuotinis rinkiminis narių susirinkimas

2021 m. birželio 17 d. vyko Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės (toliau – Šilalės VVG) visuotinis rinkiminis susirinkimas, kuris pagaliau vyko ne nuotoliniu būdu Šilalės miesto stadione. Jo metu pakoregavus darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl narių atšaukimo. Susirinkimo dalyviams pritarus darbotvarkės pakoregavimui, aptarti šie, Šilalės VVG veiklai svarbūs klausimai:

  1. Dėl visiško nedalyvavimo veikloje ir nario mokesčio nemokėjimo iš Šilalės VVG narių atšaukti du nariai – Žadeikių kaimo bendruomenė ir UAB “Auga L”;
  2. Trijų metų kadencijai išrinkta Šilalės VVG pirmininke – Teresė Jankauskienė, o pirmininkės pavaduotoja – Danutė Norbutienė;
  3. Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių reikalavimais, rotuota Šilalės VVG valdybą, t. y., pakeisti 4 asmenys ši skirtingų sektorių. Pakeistą valdybą sudaro:

Pilietinės visuomenės atstovai – Audronė Jonušauskienė, Mantas Norbutas, Inga Ežerskienė, Romualdas Dirškus, Ingrida Syminaitė – Paulauskienė;

Valdžios atstovai – Tadas Bartkus, Egidijus Gečas, Rolandas Toleikis;

Verslo atstovai – Raimonda Bružienė, Danutė Norbutienė ir Laima Tubutienė.

   4.  Apsvarstyta aktualiausia Šilalės VVG strategijos “Šilalės rajono 2014-2020 metų kaimo plėtros strategija” (toliau – VPS) įgyvendinimo informacija, pasidžiaugta VPS pažanga, kuri siekia 81,3 proc. paskirtos paramos sumos vietos projektams įgyvendinti nuo VPS suplanuotos paramos sumos, taip pat pasidžiaugta vietos projektuose sukurtų darbo vietų (etatų) skaičiumi, kuris siekia 45 (VPS suplanuota buvo 27).