KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 12

    Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono 2014–2020 metų kaimo plėtros strategija“ priemones:

  1. VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2;
  2. VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4;
  3. VPS priemonę „Vietos kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-4;
  4. VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6;
  5. VPS priemonė „Vietos projektų potencialių pareiškėjų, pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3.

   Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. spalio 23 d. 8 val. iki 2020 m. lapkričio 27 d. 14 val.

   Daugiau informacijos apie kvietimo Nr. 12 skelbimą rasite mūsų internetinėje svetainėje paspaudus nuorodą: https://drive.google.com/drive/folders/1hgP1pFrMl9PV_jlNiPtreUn5O1MKEdBP

   Kontaktai: el. p. silalesvvg@gmail.com,  mob. tel. 8 662 22818, 8 662 42265, 8 662 36554.