Vyks Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybos posėdis ir vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2020 m. spalio 27 d. adresu Nepriklausomybės g. 1, Šilalė, Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia:

16 val. valdybos posėdį.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybos pirmininko rinkimo;
  2. Kiti einamieji klausimai.

16.20 val. vietos projektų atrankos komiteto posėdį.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo;
  2. Dėl kvietimo teikti vietos projektų paraiškas vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės pristatymo;
  3. Dėl Nerijaus Jonučio individualios įmonės vietos projekto „Nerijaus Jonučio individualios įmonės verslo plėtra“ Nr. ŠILA-LEADER-6A-DJ-11-1-2020, pagal VPS priemonę „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4), perdavimo kitam vertinimo etapui;
  4. MB „Žemynos galia“ vietos projekto „MB „Žemynos galia“ investicijos į ilgalaikį turtą“ Nr. ŠILA-LEADER-6A-DJ-11-2-2020, pagal VPS priemonę „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2), perdavimo kitam vertinimo etapui;
  5. UAB „Lentmena“ vietos projekto „UAB „Lentmena“ verslo plėtra“ Nr. ŠILA-LEADER-6A-DJ-11-3-2020, pagal VPS priemonę „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4), perdavimo kitam vertinimo etapui;
  6. ŽŪKB „Stungaičių malūnas“ vietos projekto „Stungaičių malūno verslo plėtra“ Nr. ŠILA-LEADER-6A-DJ-11-4-2020, pagal VPS priemonę „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4), perdavimo kitam vertinimo etapui;
  7. MB „Baublių ūkis“ vietos projekto „Investicijos į MB „Baublių ūkis“ materialinę bazę“ Nr. ŠILA-LEADER-3A-DJ-11-5-2020, pagal VPS priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas, rinkodara ir (arba) plėtra“ (kodas LEADER-19.2-4) veikslo sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ (LEADER-19.2-4.2) perdavimo kitam vertinimo etapui.