Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 6

     Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastuskaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono 2014–2020 metų kaimo plėtros strategija“ priemones:

  1.  „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4;
  2.  „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3;
  3. „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1;
  4. „Vietos kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-4;
  5. „Bendradarbiavimas, kuriant bendrus produktus ir (arba) vykdant jų rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5;
  6. „Žemės ūkio produktų perdirbimas, rinkodara ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-4.2.

     Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. kovo 15 d. 8.00 val. iki 2019 m. balandžio 17 d. 17.00 val.

     Daugiau informacijos apie kvietimo Nr. 6 skelbimą rasite paspaudus nuorodą: https://drive.google.com/drive/folders/1tTJi8HHBi4HROO3W6ACQpqC9YSSFEV6S

     Kontaktai: el. p. silalesvvg@gmail.com,  mob. tel. 8 662 22818, 8 662 42265, 8 662 36554.