Vyks Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis ir valdybos posėdis

2019 m. balandžio 1 d. adresu Basanavičiaus g. 2, Šilalė, Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia:

15.00 val. vietos projektų atrankos komiteto posėdį.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo;
  2. Dėl UAB „Devanas“ vietos projekto „UAB „Devanas“ verslo pradžia“ Nr. ŠILA-LEADER-6A-DJ-5-1-2018, pagal VPS priemonę „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2) , perdavimo kitam vertinimo etapui;
  3. Dėl UAB „Semena“ vietos projekto „UAB „Semena“ veiklos pradžia“ Nr. ŠILA-LEADER-6A-DJ-5-4-2018, pagal VPS priemonę „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2),  perdavimo kitam vertinimo etapui;
  4. Dėl Pajūrio miestelio bendruomenės vietos projekto „Pajūrio daugiafunkcinis centras“ Nr. ŠILA-LEADER-6B-JI-5-2-2018, pagal VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (LEADER-19.2-SAVA-6), perdavimo kitam vertinimo etapui;
  5. Dėl Koordinacinis centras „Gilė“ vietos projekto „Mokymai ir įgūdžių diegimas Šilalės VVG teritorijoje“ Nr. ŠILA-LEADER-1C-MV-5-5-2018, pagal VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-3), perdavimo kitam vertinimo etapui.

16 val. valdybos posėdį.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų pakeitimo.